Python 2. pencerem hemen açlıp kapanıyor enes balcı olarak girebilrsnz programa

import sys

import sqlite3

from PyQt5 import QtWidgets

class Pencere(QtWidgets.QWidget):
def init(self):

  super().__init__()

  self.baglanti_olustur()

  self.gorsel()

def baglanti_olustur(self):

  self.baglanti=sqlite3.connect("database.db")

  self.cursor=self.baglanti.cursor()

  self.cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS üyeler (eposta TEXT,parola TEXT,ad TEXT,soyad TEXT,meslek TEXT,yaş TEXT,görevler TEXT)")

  self.baglanti.commit()


def giris2(self):
  eposta1=self.kullanici_eposta.text()
  parola1=self.parola.text()  self.cursor.execute("SELECT*FROM üyeler WHERE eposta=? and parola=?",(eposta1,parola1))

  data=self.cursor.fetchall()

  if(len(data)==0):

    self.yazi_alani.setText("Kullanıcı e-posta veya parola hatalı")

  else:

    self.yazi_alani.setText("HOŞGELDİNİZ")

    app2=QtWidgets.QApplication(sys.argv)

    pencere2=Pencere2()

    sys.exit(app2.exec_())


def gorsel(self):

  self.kullanici_eposta=QtWidgets.QLineEdit()
  self.kullanici_eposta_yazi=QtWidgets.QLabel("e-posta")
  self.parola=QtWidgets.QLineEdit()
  self.parola_yazi=QtWidgets.QLabel("Parola ")
  self.parola.setEchoMode(QtWidgets.QLineEdit.Password)
  self.giris=QtWidgets.QPushButton("Giriş Yap")
  self.kayit_ol=QtWidgets.QPushButton("Kayıt Ol")
  self.yazi_alani=QtWidgets.QLabel("yazi alani")


  h_box=QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box.addStretch()
  h_box.addWidget(self.kullanici_eposta_yazi)
  h_box.addWidget(self.kullanici_eposta)
  h_box.addStretch()

  h_box1=QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box1.addStretch()
  h_box1.addWidget(self.parola_yazi)
  h_box1.addWidget(self.parola)
  h_box1.addStretch()

  h_box2=QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box2.addWidget(self.kayit_ol)
  h_box2.addStretch()
  h_box2.addWidget(self.giris)

  h_box3=QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box3.addStretch()
  h_box3.addWidget(self.yazi_alani)
  h_box3.addStretch()  v_box=QtWidgets.QVBoxLayout()
  v_box.addLayout(h_box)
  v_box.addLayout(h_box1)
  v_box.addStretch()
  v_box.addLayout(h_box3)
  v_box.addStretch()
  v_box.addLayout(h_box2)


  self.setLayout(v_box)


  self.kullanici_eposta.setFixedSize(300,25)
  self.parola.setFixedSize(300,25)
  self.giris.setFixedSize(100,25)
  self.kayit_ol.setFixedSize(100,25)


  self.setWindowTitle("Kullanıcı girişi")

  self.setGeometry(700,300,300,300)
  self.setFixedSize(400,400)
  self.giris.clicked.connect(self.giris2)

  self.show()

class Pencere2(QtWidgets.QWidget):

def __init__(self):

  super().__init__()
  self.baglanti_olustur()
  self.gorsel()


def baglanti_olustur(self):
  self.baglanti = sqlite3.connect("database.db")

  self.cursor = self.baglanti.cursor()

  self.cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS üyeler (eposta TEXT,parola TEXT,ad TEXT,soyad TEXT,meslek TEXT,yaş TEXT,görevler TEXT)")

  self.baglanti.commit()def gorsel(self):
  self.eposta=QtWidgets.QLabel("e-posta : ")
  self.ad=QtWidgets.QLabel("Ad : ")
  self.soyad=QtWidgets.QLabel("Soyad : ")
  self.meslek=QtWidgets.QLabel("Meslek : ")
  self.yas=QtWidgets.QLabel("Yaş : ")
  self.gorevler=QtWidgets.QLabel("Görevler : ")


  eposta1 = pencere.kullanici_eposta.text()

  self.cursor.execute("SELECT*FROM üyeler WHERE eposta=?",(eposta1,))

  data = self.cursor.fetchall()
  eposta=data[0][0]
  ad=data[0][2]
  soyad=data[0][3]
  meslek=data[0][4]
  yas=data[0][5]
  gorevler=data[0][6]

  self.epostay=QtWidgets.QLabel("{}".format(eposta))
  self.ady=QtWidgets.QLabel("{}".format(ad))
  self.soyady=QtWidgets.QLabel("{}".format(soyad))
  self.mesleky=QtWidgets.QLabel("{}".format(meslek))
  self.yasy=QtWidgets.QLabel("{}".format(yas))
  self.gorevlery=QtWidgets.QLabel("{}".format(gorevler))

  h_box=QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box.addStretch()
  h_box.addWidget(self.eposta)
  h_box.addWidget(self.epostay)
  h_box.addStretch()

  h_box1 = QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box1.addStretch()
  h_box1.addWidget(self.ad)
  h_box1.addWidget(self.ady)
  h_box1.addStretch()

  h_box2 = QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box2.addStretch()
  h_box2.addWidget(self.soyad)
  h_box2.addWidget(self.soyady)
  h_box2.addStretch()

  h_box3= QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box3.addStretch()
  h_box3.addWidget(self.meslek)
  h_box3.addWidget(self.mesleky)
  h_box3.addStretch()

  h_box4 = QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box4.addStretch()
  h_box4.addWidget(self.yas)
  h_box4.addWidget(self.yasy)
  h_box4.addStretch()

  h_box5 = QtWidgets.QHBoxLayout()
  h_box5.addStretch()
  h_box5.addWidget(self.gorevler)
  h_box5.addWidget(self.gorevlery)
  h_box5.addStretch()

  v_box=QtWidgets.QVBoxLayout()
  v_box.addStretch()
  v_box.addLayout(h_box)
  v_box.addLayout(h_box1)
  v_box.addLayout(h_box2)
  v_box.addLayout(h_box3)
  v_box.addLayout(h_box4)
  v_box.addLayout(h_box5)
  v_box.addStretch()

  self.setLayout(v_box)

  self.setWindowTitle("Bilgileriniz")

  self.show()

app=QtWidgets.QApplication(sys.argv)
pencere=Pencere()
sys.exit(app.exec_())

sys.exit(app.exec_()) satırında app i kapatıyor olmalı. Bu kısmı yorum satırı yaparak deneyebilri misin?

Yok Qt icin dogru deyim o. exec_ her seyi calistiriyor.

Ben calisan bir ornek gelmesini bekliyorum.

Kodunuz düzgün çıkmamış, düzeltebilir misiniz.

Ayrıca Qt programlarında sadece bir tane App bulunur.

1 Beğeni