Python 3.6 Tkinter Hakkında yardım

Arkadaşlar merhaba python 3.6 ile bir proje geliştiriyorum. Fakat aşağıdaki resimdeki en alt kısımda bulunan listeli yeri yapamadım.
Python da bu kısmı nasıl yapabilirim? İnternet’te baya baktım çok uzun kod yazıyorlar daha stabil bir şey var mıdır?
Yapacağım Proje bu şekilde:
ogrencitakipcnet

Benim Proje ise bu şekilde:

Merhaba,
Aşağıdaki kodları tablo oluşturmak için inceleyebilirsiniz:

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import tkinter as tk


class App(tk.Frame):
  def __init__(self, master=None):
    tk.Frame.__init__(self, master)
    self.pack()
    self.tablo()

  def tablo(self):
    row = int(input("Satır:"))
    column = int(input("Sütun:"))
    for i in range(row):
      for j in range(column):
        entry = tk.Entry(self, width=20)
        entry.grid(row=i, column=j, padx=1, pady=1)
        entry.insert("insert", "{}r x {}c".format(i + 1, j + 1))
        self.master.update()


if __name__ == "__main__":
  root = tk.Tk()
  app = App(master=root)
  app.mainloop()

Program, satır ve sütun sayılarını belirlemeniz için sizden yanıt bekleyecektir. Verdiğiniz yanıtlar rakam olursa, yazdığınız satır ve sütun sayılarının çarpımı kadar entry widgeti kullanılarak bir tablo oluşturulacaktır. Hücrelerin içinde ilgili satır ve sütunun ne olduğuna dair açıklayıcı bir bilgi yazacaktır. Siz bu hücre bilgileri yerine, yerleştirmek istediğiniz bilgileri, kodlarda değişiklikler yaparak ekleyebilirsiniz.

1 Beğeni

Teşekkür ederim, bunu veri tabanına bağlaması kaldı şimdi onu da hallederim inşAllah. Tekrardan sağ ol.

  try:
  from Tkinter import *
  from ttk import *
except ImportError: # Python 3
  from tkinter import *
  from tkinter.ttk import *


class App(Frame):

  def __init__(self, parent):
    Frame.__init__(self, parent)
    self.CreateUI()
    self.LoadTable()
    self.grid(sticky = (N,S,W,E))
    parent.grid_rowconfigure(0, weight = 1)
    parent.grid_columnconfigure(0, weight = 1)

  def CreateUI(self):
    tv = Treeview(self)
    tv['columns'] = ('starttime', 'endtime', 'status')
    tv.heading("#0", text='Sources', anchor='w')
    tv.column("#0", anchor="w")
    tv.heading('starttime', text='Start Time')
    tv.column('starttime', anchor='center', width=100)
    tv.heading('endtime', text='End Time')
    tv.column('endtime', anchor='center', width=100)
    tv.heading('status', text='Status')
    tv.column('status', anchor='center', width=100)
    tv.grid(sticky = (N,S,W,E))
    self.treeview = tv
    self.grid_rowconfigure(0, weight = 1)
    self.grid_columnconfigure(0, weight = 1)

  def LoadTable(self):
    self.treeview.insert('', 'end', text="First", values=('10:00',
               '10:10', 'Ok'))

def main():
  root = Tk()
  App(root)
  root.mainloop()

if __name__ == '__main__':
  main()

Sorun çözüldü teşekkürler