Python azure SQL bağlantısı kurma

Merhabalar ben bir proje için uğraşıyorum ama olmuyor
microsoft azure SQL hesabım var php’ ye bağlarken sıkıntı olmuyordu ama aynısını python için söyleyemem microsoft un makalesinde şunu yapın diyor:

import pyodbc
server = '<server>.database.windows.net'
database = '<database>'
username = '<username>'
password = '<password>'  
driver= '{ODBC Driver 17 for SQL Server}'

with pyodbc.connect('DRIVER='+driver+';SERVER='+server+';PORT=1433;DATABASE='+database+';UID='+username+';PWD='+ password) as conn:
with conn.cursor() as cursor:
  cursor.execute("SELECT TOP 3 name, collation_name FROM sys.databases")
  row = cursor.fetchone()
  while row:
    print (str(row[0]) + " " + str(row[1]))
    row = cursor.fetchone()

bu koda bana verdiği benim ODBC bilgisini uyguluyorum olmuyor:

Driver={ODBC Driver 13 for SQL Server};Server=tcp:ychstudio.database.windows.net,1433;Database=proje-1;Uid=ychvideo;Pwd={your_password_here};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;

isterseniz ADO.NET JDBC PHP GO bilgilerini verebilirim (kişi bilgileri)

Ne olmuyor?

PHP ODBC string’ini de gorebilir miyiz?

hocam birde pymssql deneyin

conn = pymssql.connect(server, user, password, “tempdb”)
cursor = conn.cursor(as_dict=True)

cursor.execute(‘SELECT * FROM persons WHERE salesrep=%s’, ‘John Doe’)
for row in cursor:
print(“ID=%d, Name=%s” % (row[‘id’], row[‘name’]))

conn.close()

e-posta attım özel olarak başka bir server verdiler bu kodla çalıştırdım sağol