Python Barkod okutunca alt foruma geçmesi

Merhaba ;

Yeni başladığım bir proje var. Bu projede qtdesingerler bir form oluşturdum forumda yapmak istediğim barkod okutma işleminde 1. qlineedit okutunca imleç 2.qlineedit geçsin ve sonra butona geçsin

Bunu nasıl yapabilirim? Araştırmlarımda bir kaynak bulamadım aklımada bir fikir gelmedi yeniyim.

Senin için basit bir örnek yaptım. Bunu deneyebilirsin.

from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QLineEdit, QPushButton, QApplication, QFrame,QVBoxLayout
import sys

class TestPenceresi(QDialog):
  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)
    
    self.setFixedSize(355, 490)
    self.setStyleSheet("background-color: white;")

    self.frame = QFrame(self)
    self.frame.setFixedSize(355, 490)
    
    self.layout = QVBoxLayout(self.frame)
    

    self.textLine1 = QLineEdit() 
    self.textLine2 = QLineEdit() 
    self.buton = QPushButton("buton")
  

    self.layout.addWidget(self.textLine1)
    self.layout.addWidget(self.textLine2) 
    self.layout.addWidget(self.buton)


    self.show()

    
    self.textLine1.textChanged.connect(self.textChangedFonk1)
    self.textLine2.textChanged.connect(self.textChangedFonk2)

    self.buton.clicked.connect(lambda: print("butona basıldı"))
    
    
  def textChangedFonk1(self):
    # Eğer barkod numarası uzunluğu (karakter sayısı) sabit ve kullanıcı elle klavyeden giriş yapacaksa 
    # belirli karaktere ulaştıktan sonra diğer QLineEdit'gecmek için karakter sayısını kontrol etmek

    # Varsayalım ki barkod karakter sayısı 10 olsun
    if len(self.textLine1.text()) == 10:
      # Odak noktasını değiştirme ikinci lineEdit' yönlendirme
      self.textLine2.setFocus()
  
  def textChangedFonk2(self):
    # Eğer barkod numarası uzunluğu (karakter sayısı) sabit ve kullanıcı elle klavyeden giriş yapacaksa 
    # belirli karaktere ulaştıktan sonra diğer QLineEdit'gecmek için karakter sayısını kontrol etmek

    # Varsayalım ki barkod karakter sayısı 10 olsun
    if len(self.textLine2.text()) == 10:
      # Odak noktasını değiştirme buton üzerine yönlendirme
      self.buton.setFocus()

    


if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  uygulama = TestPenceresi()
  uygulama.exec_()

Hocam teşekkürler olmuş lakin benim barkod karakter sayısı değişken bu 10 yerine “enter” tuş olarak ayarlayabilirmiyiz?
Barkod okutunca sonunda enter komutu gönderir diye biliyorum.

Bu fonksiyondaki if kullanımını kaldır ve enter tuşuyla yapmak istediğin fonksiyonu çağır.
Fakat burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor: Kullanıcı klavyeden manuel giriş yaparsa her karakter girişinde yani sen tüm barkod karakterlerini yazamadan işlem tamamlanmış gibi davranacak. (Bu problem yalnızca manuel girişte ortaya çıkıyor. Barkod tarayıcıyla girişte sıkıntı olmayacaktır.)

Teşükler cevaplarınız için
Lakin özür dileyerek Örnek varmı?

Kodunuzu gönderirseniz yardımcı olabilirim

class veri_gir(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.ui = Ui_MainWindow()
    self.ui.setupUi(self)

    ## Ekran çerçevesi
    flags = Qt.WindowFlags(Qt.FramelessWindowHint | Qt.WindowStaysOnTopHint)
    self.setWindowFlags(flags)
    
    self.cboperator()
    self.cbmodel()

  ########################################### Sayfa düzeni ##############################################################
    self.gripSize=10
    self.grip =QtWidgets.QSizeGrip(self)
    self.grip.resize(self.gripSize, self.gripSize)
  ########################################### Menu gizle aç ##############################################################
    self.ui.frame_ust.mouseReleaseEvent=self.menu()   

  ####### Üst menüler

    self.ui.bt_menu.clicked.connect(self.menu)
    self.ui.bt_kapat.clicked.connect(lambda: self.close())
    self.ui.bt_simgedurumu.clicked.connect(self.bt_simge)
    self.ui.bt_normalekran.clicked.connect(self.bt_normal)
    self.ui.bt_tamekran.clicked.connect(self.bt_tamekran)


    ## Sayfalar

    self.ui.bt_verigirisi.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page))
    self.ui.bt_verimlilik.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page_2))
    self.ui.bt_rapor.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page_3))
    self.ui.bt_duzenle.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page_7))

  ####### İlk açılışta normal ekran butonu gizleme
    self.ui.bt_normalekran.hide()


    ## Üst simgeler
  def bt_simge(self):
    self.showMinimized()

  def bt_normal(self):
    self.showNormal()
    self.ui.bt_normalekran.hide()
    self.ui.bt_tamekran.show()

  def bt_tamekran(self):
    self.showMaximized()
    self.ui.bt_normalekran.show()
    self.ui.bt_tamekran.hide()

  ####### Görüntü sığdırma ayarı
  def resizeEbent(self,event):
    rect =self.rect()
    self.grip.move(rect.right() - self.gripSize, rect.bottom() - self.gripSize)    

  ####### Üst menü gizle aç ayarı

  def menu(self):
    if True:
      width = self.ui.frame_sol.width()
      normal =0
      if width==0:
        extender =150
      else:
        extender = normal 
      self.animation = QPropertyAnimation(self.ui.frame_sol, b"minimumWidth")
      self.animation.setDuration(300)
      self.animation.setStartValue(width)
      self.animation.setEndValue(extender)
      self.animation.setEasingCurve(QtCore.QEasingCurve.InOutQuart)
      self.animation.start() 

  ####### Mause ile programı hareket ettirme

  def mousePressEvent(self, event):
    if event.button() == Qt.LeftButton:
      self.__press_pos = event.pos() 

  def mouseReleaseEvent(self, event):
    if event.button() == Qt.LeftButton:
      self.__press_pos = None

  def mouseMoveEvent(self, event):
    if self.__press_pos: 
      self.move(self.pos() + (event.pos() - self.__press_pos))

  ####### Veri Kaydetme
     
  def cbmodel(self):
    islem.execute("select UrunAciklamasi from UrunEkle")
    self.liste = islem.fetchall()
    self.liste.sort()
    for x in self.liste:
      self.ui.cbmodelekle.addItems(x)


  def cboperator(self):
    islem.execute("select OperatorKodu from OperatorEkle")
    self.liste = islem.fetchall()
    self.liste.sort()
    for x in self.liste:
      self.ui.cboperatorekle.addItems(x)
      self.ui.cbortakisoperator.addItems(x)        ## SHOW ==> MAIN WINDOW
    self.show()
    ## ==> END ##

Buyurun

from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtCore import Qt
from PyQt5 import QtCore
import sys


class veri_gir(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    #self.ui = Ui_MainWindow()
    #self.ui.setupUi(self)

    self.setFixedSize(250, 150)

    ## Ekran çerçevesi
    flags = Qt.WindowFlags(Qt.FramelessWindowHint | Qt.WindowStaysOnTopHint)
    self.setAttribute(Qt.WA_TranslucentBackground, True) # şeffaf pencere
    self.setWindowFlags(flags)


### Pencere Ögeleri

    self.frame = QFrame(self)
    self.frame.setFixedSize(250, 150)
    self.frame.setStyleSheet("QFrame{background-color: rgb(200,200,200); border-radius: 10px;}")
    
    self.layout = QVBoxLayout(self.frame)
    self.layout.setContentsMargins(10, 15, 10, 16) # iç ögeler arası boşluk
    

    self.textLine1 = QLineEdit() 
    self.textLine2 = QLineEdit() 
    self.buton = QPushButton("Ekle")

    self.textLine1.setFixedSize(230, 30)
    self.textLine2.setFixedSize(230, 30)
    

    self.textLine1.setStyleSheet("QLineEdit{border-radius: 8px; background-color: white}")
    self.textLine2.setStyleSheet("QLineEdit{border-radius: 8px; background-color: white}")
    self.buton.setStyleSheet("QPushButton{border-radius: 8px; background-color: white}")

    self.layout.addWidget(self.textLine1)
    self.layout.addWidget(self.textLine2) 
    self.layout.addStretch()
    self.layout.addWidget(self.buton)
  
    self.textLine1.textChanged.connect(self.textChangedFonk1)
    self.textLine2.textChanged.connect(self.textChangedFonk2)

    self.buton.clicked.connect(lambda: print("butona basıldı"))
    
    
  def textChangedFonk1(self):
    if len(self.textLine1.text()) > 0:
      # Odak noktasını değiştirme ikinci lineEdit' yönlendirme
      self.textLine2.setFocus()
  
  def textChangedFonk2(self):

    if len(self.textLine2.text()) > 0:
      self.setFocus()
      # işlem tamamlandı.
      self.urun_ekle_fonk()
      
  
  def urun_ekle_fonk(self):
    print("ürün eklendi")
    # Buraya yapmak istediğniz işlemizi kodlayınız.    
   # self.cboperator()
   # self.cbmodel()

  ########################################### Sayfa düzeni ##############################################################
    self.gripSize=10
    self.grip = QSizeGrip(self)
    self.grip.resize(self.gripSize, self.gripSize)
  ########################################### Menu gizle aç ##############################################################
   # self.ui.frame_ust.mouseReleaseEvent=self.menu()   

  ####### Üst menüler

    # self.ui.bt_menu.clicked.connect(self.menu)
    # self.ui.bt_kapat.clicked.connect(lambda: self.close())
    # self.ui.bt_simgedurumu.clicked.connect(self.bt_simge)
    # self.ui.bt_normalekran.clicked.connect(self.bt_normal)
    # self.ui.bt_tamekran.clicked.connect(self.bt_tamekran)


    ## Sayfalar

    # self.ui.bt_verigirisi.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page))
    # self.ui.bt_verimlilik.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page_2))
    # self.ui.bt_rapor.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page_3))
    # self.ui.bt_duzenle.clicked.connect(lambda: self.ui.stackedWidget.setCurrentWidget(self.ui.page_7))

  ####### İlk açılışta normal ekran butonu gizleme
   # self.ui.bt_normalekran.hide()


    ## Üst simgeler
  def bt_simge(self):
    self.showMinimized()

  def bt_normal(self):
    self.showNormal()
    self.ui.bt_normalekran.hide()
    self.ui.bt_tamekran.show()

  def bt_tamekran(self):
    self.showMaximized()
    self.ui.bt_normalekran.show()
    self.ui.bt_tamekran.hide()

  ####### Görüntü sığdırma ayarı
  def resizeEbent(self,event):
    rect =self.rect()
    self.grip.move(rect.right() - self.gripSize, rect.bottom() - self.gripSize)    

  ####### Üst menü gizle aç ayarı

  def menu(self):
    if True:
      width = 100  # self.ui.frame_sol.width()
      normal =0
      if width==0:
        extender =150
      else:
        extender = normal 
      # self.animation = QPropertyAnimation(self.ui.frame_sol, b"minimumWidth")
      # self.animation.setDuration(300)
      # self.animation.setStartValue(width)
      # self.animation.setEndValue(extender)
      # self.animation.setEasingCurve(QtCore.QEasingCurve.InOutQuart)
      # self.animation.start() 

  ####### Mause ile programı hareket ettirme

  def mousePressEvent(self, event):
    try:
      if event.button() == Qt.LeftButton:
        self.__press_pos = event.pos() 
    except:
      pass

  def mouseReleaseEvent(self, event):
    try:
      if event.button() == Qt.LeftButton:
        self.__press_pos = None
    except:
      pass

  def mouseMoveEvent(self, event):
    try:
      if self.__press_pos: 
        self.move(self.pos() + (event.pos() - self.__press_pos))
    except:
      pass

  ####### Veri Kaydetme
     
  def cbmodel(self):
    islem.execute("select UrunAciklamasi from UrunEkle")
    self.liste = islem.fetchall()
    self.liste.sort()
    for x in self.liste:
      self.ui.cbmodelekle.addItems(x)


  def cboperator(self):
    islem.execute("select OperatorKodu from OperatorEkle")
    self.liste = islem.fetchall()
    self.liste.sort()
    for x in self.liste:
      self.ui.cboperatorekle.addItems(x)
      self.ui.cbortakisoperator.addItems(x)        ## SHOW ==> MAIN WINDOW
    self.show()
    ## ==> END ##

if __name__=="__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  screen = veri_gir()
  screen.show()
  sys.exit(app.exec_())

Çok Teşekkürler kardeşim Kendime göre uyarladım oldu sağulun