Python canvas move ve rotate yi bir arada yapmak

Merhabalar. İki parklı py dosyası var. biri png imaj dosyasının dönmesi, diğeri de hareket etmesi. Acaba aynı anda imaj dosyası hem dönüp hem de hareket edebilir mi?

Hareket eden py dosyası

from tkinter import *
import time

root = Tk()

def next_image(event=None):
  canvas1.move(item, 10, 0)
    
image1 = "bir.png"
photo1 = PhotoImage(file=image1)

width1 = 800
height1 = 600

canvas1 = Canvas(width=width1, height=height1)
canvas1.pack(expand=1, fill=BOTH) # <--- Make your canvas expandable.
item = canvas1.create_image(50, 50, image=photo1) # <--- Save the return value of the create_* method.
canvas1.bind('<Button-1>', next_image)

root.mainloop() 

Dönen py dosyası

import tkinter as tk
from PIL import ImageTk
from PIL import Image

class SimpleApp(object):
  def __init__(self, master, filename, **kwargs):
    self.master = master
    self.filename = filename
    self.canvas = tk.Canvas(master, width=500, height=500)
    self.canvas.pack()

    self.update = self.draw().__next__
    master.after(100, self.update)

  def draw(self):
    image = Image.open(self.filename)
    angle = 0
    while True:
      tkimage = ImageTk.PhotoImage(image.rotate(angle))
      canvas_obj = self.canvas.create_image(
        250, 250, image=tkimage)
      self.master.after_idle(self.update)
      yield
      self.canvas.delete(canvas_obj)
      angle -= 2
      angle %= 360
      

root = tk.Tk()
app = SimpleApp(root, 'bir.png')
root.mainloop()

bir.png dosyası

bir

Evet aynı anda resim hem dönüp hem de doğrusal hareket yapabilir. Aşağıdaki kodu bir inceleyin isterseniz. Resmin üzerine tıklayıp, mausu basılı tuttuğunuz sürece dönme ve sağa doğru hareket etme işlemi gerçekleşecektir.

import tkinter as tk

from PIL import Image, ImageTk


class Object:
  def __init__(self, master, img):
    self.master = master
    self.img = img
    self.image = ImageTk.PhotoImage(self.img)
    self.master.images += [self.image]
    self.status = False
    self.master.create_image(
      (50, 50),
      image=self.image,
      tag="resim"
    )
    self.master.bind(
      "<ButtonPress-1>",
      lambda event: self.start()
    )
    self.master.bind(
      "<ButtonRelease-1>",
      lambda event: self.stop()
    )

  def start(self):
    self.status = True
    self.rotate_and_move()

  def stop(self):
    self.status = False

  def rotate_and_move(self):
    if self.status:
      self.img = self.img.rotate(45)
      self.image = ImageTk.PhotoImage(self.img)
      self.master.itemconfig(tagOrId="resim", image=self.image)
      self.master.move("resim", 5, 0)
      self.master.after(100, self.rotate)


def main():
  root = tk.Tk()
  canvas = tk.Canvas(master=root)
  canvas.pack()
  canvas.images = []
  img = Image.open("test.png")
  Object(master=canvas, img=img)
  root.mainloop()


if __name__ == "__main__":
  main()
3 Beğeni

Bu arada aşağıda kullandığım kodu bir üstte kullandığım koda tercih ederim.

Yaptığım değişiklikler şunlar:

 1. Döndürme işlemi bir önceki döndürülen nesne üzerinde gerçekleşiyordu. Yani bir resmi döndürünce, bir sonraki dönme hareketi bu yeni konuma göre yapılıyordu, bu da resmin bozulmasına neden oluyordu. Bunu iptal ettim, döndürme işlemi, resmin orijinal hali üzerinden gerçekleşecek, böylece resimde bozulmalar meydana gelmeyecek.
 2. Dönme açısını, birim zamanda x ve y eksenleri üzerinde yapılacak doğrusal hareket miktarını, koordinatları ve zamanı parametre olarak girebilirsiniz.
import tkinter as tk

from PIL import Image, ImageTk


class Object:
  def __init__(
      self,
      master,
      img,
      coordinates,
      rotation_angle,
      x_distance,
      y_distance,
      time
  ):
    self.master = master
    self.img = img
    self._img = img
    self.rotation_angle = rotation_angle
    self.x_distance = x_distance
    self.y_distance = y_distance
    self.time = time
    self.start_angle = 0
    self.image = ImageTk.PhotoImage(self.img)
    self.master.images += [self.image]
    self.status = False
    self.master.create_image(
      coordinates,
      image=self.image,
      tag="resim"
    )
    self.master.bind(
      "<ButtonPress-1>",
      lambda event: self.start()
    )
    self.master.bind(
      "<ButtonRelease-1>",
      lambda event: self.stop()
    )

  def start(self):
    self.status = True
    self.rotate()

  def stop(self):
    self.status = False

  def rotate(self):
    if self.status:
      self.img = self._img.rotate(self.start_angle)
      self.image = ImageTk.PhotoImage(self.img)
      self.master.itemconfig(tagOrId="resim", image=self.image)
      self.master.move("resim", self.x_distance, self.y_distance)
      self.start_angle += self.rotation_angle
      self.master.after(self.time, self.rotate)


def main():
  root = tk.Tk()
  canvas = tk.Canvas(master=root)
  canvas.pack()
  canvas.images = []
  img = Image.open("test.png")
  Object(
    master=canvas,
    img=img,
    rotation_angle=10,
    x_distance=1,
    y_distance=0,
    time=10,
    coordinates=(50, 50)
  )
  root.mainloop()


if __name__ == "__main__":
  main()
1 Beğeni

Mesela şöyle de hem bir yörünge hem de kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayabilirsiniz.

import tkinter as tk

from PIL import Image, ImageTk
from math import cos, sin, radians


class Object:
  def __init__(
      self,
      master,
      img,
      coordinates,
      orbital_rotation_angle,
      axial_rotation_angle,
      radius,
      time
  ):
    self.master = master
    self.img = img
    self._img = img
    self.x, self.y = coordinates
    self.orbital_rotation_angle = orbital_rotation_angle
    self.axial_rotation_angle = axial_rotation_angle
    self.time = time
    self.radius = radius
    self.orbital_start = 0
    self.axial_start = 0
    self.image = ImageTk.PhotoImage(self.img)
    self.master.images += [self.image]
    self.status = False
    self.master.create_image(
      self.x + self.radius * cos(radians(0)),
      self.y,
      image=self.image,
      tag="resim",
      anchor="center"
    )
    self.master.bind(
      "<ButtonPress-1>",
      lambda event: self.start()
    )
    self.master.bind(
      "<ButtonRelease-1>",
      lambda event: self.stop()
    )

  def start(self):
    self.status = True
    self.rotate()

  def stop(self):
    self.status = False

  def rotate(self):
    if self.status:
      self.img = self._img.rotate(self.axial_start)
      self.image = ImageTk.PhotoImage(self.img)
      self.master.itemconfig(tagOrId="resim", image=self.image)
      self.master.coords(
        "resim",
        self.x + self.radius * cos(radians(self.orbital_start)),
        self.y + self.radius * sin(radians(self.orbital_start))
      )
      self.orbital_start += self.orbital_rotation_angle
      self.axial_start += self.axial_rotation_angle
      self.master.after(self.time, self.rotate)


def main():
  root = tk.Tk()
  w, h = 500, 500
  canvas = tk.Canvas(master=root, width=w, height=h)
  canvas.pack(expand=True, fill="both")
  canvas.images = []
  img = Image.open("test.png")
  Object(
    master=canvas,
    img=img,
    orbital_rotation_angle=1,
    axial_rotation_angle=100,
    radius=100,
    time=10,
    coordinates=(w // 2, h // 2)
  )
  root.mainloop()


if __name__ == "__main__":
  main()
1 Beğeni