Python çoklu menü açmayı engellemek

Merhaba her ayarlar() komutunu kullandıgımda ekrana menü açıyor ama ben zaten menü açıksa birdaha açılmasını istemiyorum bunu nasıl engellerim ?

def ayarlar():
  ayarlar_menü = tk.Toplevel()
  
  ayarlar_menü.geometry("250x250")
  ayarlar_menü.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
  ayarlar_menü.wm_attributes("-topmost", 0)
  ayarlar_menü.config(bg="steelblue")
  ayarlar_menü.title("Ayarlar")
  ayarlar_menü.iconbitmap(r'logo.ico')
  b1 = tk.IntVar()
  b2 = tk.IntVar()
  b3 = tk.IntVar()
  checkbutton = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b1,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Her zaman üstte tut",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=10)
  checkbutton2 = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b2,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Tarayıcıyı gizle",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=40)
  checkbutton3 = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b3,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Otomatik başlatıcı",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=70)
  checkbutton4 = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b3,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Log sistemi",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=100)


  ayarlar_menü.mainloop()
def on_closing():
  global ayarlar_menü
  araylar_menü.destroy()
  ayarlar_menü = Nonedef ayarlar():
  global ayarlar_menü
  if ayarlar_menü is None:
    ayarlar_menü = tk.Toplevel()
    
    ayarlar_menü.geometry("250x250")
    ayarlar_menü.resizable(width=FALSE, height=FALSE)
    ayarlar_menü.wm_attributes("-topmost", 0)
    ayarlar_menü.config(bg="steelblue")
    ayarlar_menü.title("Ayarlar")
    ayarlar_menü.iconbitmap(r'logo.ico')
    b1 = tk.IntVar()
    b2 = tk.IntVar()
    b3 = tk.IntVar()
    checkbutton = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b1,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Her zaman üstte tut",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=10)
    checkbutton2 = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b2,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Tarayıcıyı gizle",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=40)
    checkbutton3 = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b3,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Otomatik başlatıcı",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=70)
    checkbutton4 = Checkbutton(ayarlar_menü,onvalue=1,offvalue=0,bg="steelblue",variable=b3,command=ayarlar,fg="ghost white",font=('Gelasio',10,'bold'),text="Log sistemi",selectcolor="steelblue").place(x=30,y=100)

    ayarlar_menü.protocol("WM_DELETE_WINDOW", on_closing)
    ayarlar_menü.mainloop()