Python configparser modülü

Merhaba
Internetteki kaynaklar hep ingilizce tam anlayamadım. Yanlış anlamadıysam programdaki verileri cfg formatında dosyaya yazmaya yarıyormuş. Nasıl kullanılıyor bu modül?
Teşekkürler

Önce ConfigParser sınıfından bir örnek oluşturun. Eğer daha önce olan bir dosyayı açmak isterseniz bu örneğin read metodunu kullanın. İçindeki herhangi bir veriye ulaşmak için get metodunu kullanın veya oluşturduğunuz örneği bir liste olarak varsayıp listelerde kullanılan yöntemi kullanın. Veri eklemek için kullanılan yöntem yine liste varsaymak gibi görünüyor. En son herhangi bir dosyaya yazmak için örneğin write metodunu kullanın.

1 Beğeni

Bölümler ve seçenekler halindeki dosyaları ayrıştırıp işlemeye yarayan kütüphanedir.

[ burası section yani bölüm oluyor ]
 burası = option # : 'da olabilir = yerine
 eğer ; ile biterse # gibi yorum olarak algılanır.

örnekler;
bir tane simple.ini dosyası oluşturun
içine aşağıdakileri ekleyin.

[bug_tracker]
url = http://localhost:8080/bugs/
username = dhellmann
; You should not store passwords in plain text
; configuration files.
password = SECRET 

sonra deneybir.py oluşturun
içine şunları koyun

from configparser import ConfigParser

parser = ConfigParser() #parser örneği oluşturduk
parser.read('simple.ini') #dosyayı okuduk

print(parser.get('bug_tracker', 'url'))#get ile [bug_tracker bölümünden] url seçeneğini aldık

devam ediyoruz örnek iki:
deneyiki.py dosyası oluşturun içine şunları koyun

from configparser import ConfigParser
import glob

parser = ConfigParser()#örnek oluşturduk, configparser için

candidates = ['does_not_exist.ini', 'also-does-not-exist.ini',
       'simple.ini', 'multisection.ini']#buradaki listeyi bizim için gerekli olan dosyaların olduğu bir #senaryo düşünün ve eksik olanı bulacağımız işlemler yapacağız.

found = parser.read(candidates)#listeyi okuyoruz ve tabi dosya yolunda bu dosyaların hepsi yok ,o #yüzden okunanları alabildi

missing = set(candidates) - set(found)#hangisi yok onu keşfedeceğiz.set ile önce listeyi küme yaptık ki farkını bulalım. 

print('Found config files:', sorted(found))#sıralayarak yazdırdık.
print('Missing files   :', sorted(missing))

örnek üç:
multisection.ini dosyası oluşturup içine

[bug_tracker]
url = http://localhost:8080/bugs/
username = dhellmann
password = SECRET

[wiki]
url = http://localhost:8080/wiki/
username = dhellmann
password = SECRET

sonra deneyuc.py dosyas oluşturun:
from configparser import ConfigParser

parser = ConfigParser()
parser.read('multisection.ini')#dosyayı okuduk.

print('Read values:\n')
for section in parser.sections():#parser.sections [köşeli parantez içine denk gelir .ini dosyalarının içinde]
  print(section)
  for name, value in parser.items(section):#section içindeki özellikler url=www.xxx.com gibi değerlerin üzerinden geçiyoruz(okuyoruz, sözlük gibi) ve bizim için url ve değerini ayrı ayrı almamızı sağlıyor aynı zamanda diğer özelliklerin de(passwor=llk445 gibi).
    print(' {} = {!r}'.format(name, value))

parser.remove_option('bug_tracker', 'password')#bug_tracker içinde password'ü sildik
parser.remove_section('wiki')#wiki bölümünü tamamen sildik

print('\nModified values:\n')
for section in parser.sections():#yukarıdaki döngünün aynısını yaparak çıktıyı alıyoruz.
  print(section)
  for name, value in parser.items(section):
    print(' {} = {!r}'.format(name, value))

#bu şimdilik böyle kalsın devam ederiz, zaman buldukça.

4 Beğeni