Python da bir soru?

x, y, z = 2, 5, 10

numbers = 1, 5, 7, 10, 6

x, *y, z = numbers işlemine göre y nin değerleri toplamı kaçtır ?

İşlem:
numbers = 1, 5, 7, 10, 6
x, *y, z = numbers

result = y[0] + y[1] + y[2]

print(result)

Cevap 22 çıkıyor. Fakat anlamadığım nokta nasıl 22 çıkıyor yaptığı işlem nedir.Detaylı anlatım yaparsanız çok makbule geçer.Programlama dilini yeni öğrenmeye başlıyorum.Çok teşekkürlerimi sunuyorum.

x, y, z = 2, 5, 10
x = 2
y = 5
z = 10
öncelikle x, y ve z değişkenlerine değerler atanmış.

numbers = 1, 5, 7, 10, 6
number listesine 1,5,7,10,6 değerleri atanmış.

daha sonra x, y ve z değişkenlerinin değerleri numbers listesindeki değişkenlerle değiştirilmiş.

x, *y, z = numbers bu işlem şu demek;

x = 1 integer değer
z = 6 integer değer
y = 5, 7, 10 liste
y[0] = 5 listenin ilk öğesi/değeri
y[1] = 7 listenin ikinci öğesi/değeri
y[2] = 10 listenin üçüncü öğesi/değeri

toplamları da 22

3 Beğeni