Python da def döndürme hk bir soru

Merhaba .Allta verdiğim kodda kelimesorgula fonksiyonunu yine aynı fonksiyon içinde nasıl döndürebilirim.örneğin kullanıcıdan bir kelime girip metinde olup olmadığını aratıyorum sonra "başka kelime aratmak istiyorum diye sorup ,girilen girdinin(kelimenin aynı fonkisyonda tekrar döndürülmesini(kelime aratma) istiyorum. Nasıl yapabilirim?

class Dosya():
def init(self):
with open(“metin.txt”,“r”,encoding= “utf-8” ) as file:

    dosyaiceriği=file.read()

    kelimeler=dosyaiceriği.split()
    self.sadekelimler=list()


    for i in kelimeler:
      i=i.strip("\n")
      i=i.strip(".")
      i=i.strip(" ")
      i=i.strip(",")
      self.sadekelimler.append(i)


def tumkelimeler(self):
  kelimelerkumesi=set()

  for i in self.sadekelimler:
    kelimelerkumesi.add(i)
  print("Tüm kelimeler....")
  for i in kelimelerkumesi:
    print(i)
    print("****************")

def kelimesorgula(self):
  sk=input("sorgulamak istediğiniz keilmeyi girin")
  sorgulanankelimeler=set()  if sk in self.sadekelimler:
    y=self.sadekelimler.count(sk)
    print(sk, "kelimesi", y,"defa geçiyor.")
    sorgulanankelimeler.add(sk)
    print("listeye eklendi")


  else:
    print(sk, "kelimesi metinde yok.")

  print("başka kelime sorgulaamka istermisiniz?")

  cevap=input()
  if cevap=="evet": **#burdan sonra nasıl ilerleyeceğim?** 

son=Dosya()

son.kelimesorgula()

1 Beğeni

Kodları verimli inceleyemedim ama şöyle bir örnek vereyim. İncelersen.

class Deneme():
  liste=list()
  def __init__(self):
    print('__init__ çalıştırıldı')

  def listele(self):
    kelime=input('Listeye eklenmesini istediğiniz kelimeyi giriniz: ')

    if kelime in self.liste:
      print('!!! Bu kelime listede zaten var')
    else:
      self.liste.append(kelime)
    print(kelime+" eklendi")
 
    cevap=input('Tekrar bir kelime eklemek istiyor musun?')
    if cevap=='e':
      self.listele()
    else:
      print('Çıkılıyor')

  def listegor(self):
    print(self.liste)


son=Deneme()

son.listele()
#son.listegor()

Yapmanız gereken, sadece fonksiyonu kendi içinde tekrar çağırmak. Yada while döngüsü içine sokmak. Ama ben sizin kod üzerinden devam ederek fonksiyonu tekrar çağırdım. Bu arada ufak değişiklikler yaptım. init() değilde __ init __() yaptım ana fonksiyonu. kodu inceleyebilirsin

class Dosya():
  def __init__(self):
    with open("metin.txt","r",encoding= "utf-8" ) as file:
      dosyaicerigi=file.read()
      kelimeler=dosyaicerigi.split()

    self.sadekelimler=list()

    for i in kelimeler:
      i=i.strip("\n")
      i=i.strip(".")
      i=i.strip(" ")
      i=i.strip(",")
      self.sadekelimler.append(i)


  def tumkelimeler(self):
    kelimelerkumesi=set()

    for i in self.sadekelimler:
      kelimelerkumesi.add(i)
    print("Tüm kelimeler....")
    for i in kelimelerkumesi:
      print(i)
      print("****************")

  def kelimesorgula(self):
    sk=input("sorgulamak istediğiniz kelimeyi girin:")
    sorgulanankelimeler=set()    if sk in self.sadekelimler:
      y=self.sadekelimler.count(sk)
      print(sk, "kelimesi", y,"defa geçiyor.")
      sorgulanankelimeler.add(sk)
      print("listeye eklendi")


    else:
      print(sk, "kelimesi metinde yok.")

    print("başka kelime sorgulamak istermisiniz?")
    cevap=input()
    if cevap=="evet": # burdan sonra nasıl ilerleyeceğim?
      self.kelimesorgula() # fonksiyonu tekrar çağırıyoruz
    else:
      quit(0)

son=Dosya()
son.kelimesorgula()