Python da ^ işareti ne işe yarar?

Birkaç denemem sonunda hiçbir sonuca ulaşamadım:
`py3/files/bin/qpython.sh && exit <
Python 3.2.2 (default, Jun 18 2015, 19:03:02)
[GCC 4.9 20140827 (prerelease)] on linux-armv7l
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.

3^2
1
6^2
4
7^5
2
4^8
12
8^4
12
9^7
14
5^3
6

Kısa bir araştırma sonunda buldum. Bitwise operatörüymüş. Ben python 3 te bunlar kaldırıldı diye biliyordum.

1 Beğeni

Bende bugün şans eseri kullanmıştım ama bikaç deneme yaptıktsn sonra anlamamıştım iyi denk geldi