Python da tkinter kullanarak istediğim zaman uygulamayı durdurup başlatmak istiyorum

from selenium import webdriver
import time
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from win10toast import ToastNotifier
from winotify import Notification, audio
from csv import DictWriter
from tkinter import *
from threading import *
import os
pencere = Tk()
pencere.geometry("400x300")
baslik = pencere.title("Proje")
pencere.deiconify()
chromeOptions = webdriver.ChromeOptions()
chromeOptions.add_argument("--incognito")
#chromeOptions.add_argument("--headless")
driver = webdriver.Chrome(chrome_options=chromeOptions)

def veri_cekme():
  
  i = 1
  while i <= 7:
    
    driver.get(f"https://www.teknoker.com/bilgisayar-bilesenleri?fiyat=hepsi&siralama=en-yeniler&pageing=3&list=0&k=&pageing={i}")
    driver.delete_all_cookies() 
    
    time.sleep(1)
    driver.refresh()
    time.sleep(1)
    with open("urun.csv", "a+", encoding='utf8') as file:
      urun = driver.find_elements(By.CLASS_NAME, "card-product-inner")
      headers = ["Ürün", "Fiyat"]
      for urun_bilgi in urun:
        urun_isim = urun_bilgi.find_element(By.CLASS_NAME, "title").text
        fiyat = urun_bilgi.find_element(By.CLASS_NAME, "sale-price").text

        sayi = fiyat[:-6]
        sayi2 = sayi.replace(".", "")
        veri = int(sayi2)
        
        ad = urun_isim.replace(",", "")
        ad2 = str(ad)

        csv_writer = DictWriter(file, headers)
        csv_writer.writerow({
          "Ürün": ad2,
          "Fiyat": veri,
        })

    #time.sleep(1)
    #driver.refresh() uygulama kullanılacağı sıra açılacak
    
    with open("urun2.csv", "a+", encoding='utf8') as file:
      urun = driver.find_elements(By.CLASS_NAME, "card-product-inner")
      headers = ["Ürün", "Fiyat"]
      for urun_bilgi in urun:
        urun_isim = urun_bilgi.find_element(By.CLASS_NAME, "title").text
        fiyat = urun_bilgi.find_element(By.CLASS_NAME, "sale-price").text
   
        sayi = fiyat[:-6]
        sayi2 = sayi.replace(".", "") 
        veri = int(sayi2)

        ad = urun_isim.replace(",", " ")
        ad2 = str(ad)

        csv_writer = DictWriter(file, headers)
        csv_writer.writerow({
          "Ürün":ad2,
          "Fiyat": veri,
        })
        
    i += 1
  

s1 = {}
s2 = {}


def veri_okuma_kontrol():
  with open("urun.csv", encoding='utf8') as f1, open("urun2.csv", encoding='utf8') as f2:
    for fiyatlar in f1:
      satir2 = fiyatlar.strip()
      satir3 = satir2.split(",")
      
      if satir3 == ['']:
        del satir3
      else:
        satir4 = satir3[1]
        isim = satir3[0]
        veri2 = int(satir4)
        s1[isim] = veri2
        
        
    for fiyatlar2 in f2:
      satir2 = fiyatlar2.strip()
      
      satir3 = satir2.split(",")
      if satir3 == ['']:
        del satir3
      else:
        satir4 = satir3[1]
        isim = satir3[0]
        veri3 = int(satir4)
        s2[isim] = veri3

    b = s1.values()
    b2 = list(b)
    b3 = s1.keys()
    b4 = list(b3)

    c = s1.values()
    c2 = list(c)
    c3 = s1.keys()
    c4 = list(c3)

    i = 0
    while (i < len(b2)):
      if c2[i] < b2[i]:
        
        time.sleep(5)
        toast = Notification (app_id="Teknoker.com",
               title="Sana Mesaj Var!",
               msg= b4[i] + " indirimde sakın kaçırma!! "+ str(b2[i]) +" Fiyatından "+ str(c2[i]) +" Fiyatına düştü!",
               duration="short")

        toast.set_audio(audio.Reminder, loop=False)
        toast.add_actions(label="Siteye Git", launch="https://www.teknoker.com")
        toast.show()
        
    
      else:
        pass
      
      i += 1
      
     
     
def calistir():        
  veri_cekme()
  veri_okuma_kontrol()   
  os.remove("urun.csv")
  os.remove("urun2.csv") 
  
def durdur():
   driver.quit() 
   
def threading():
   t1=Thread(target=calistir)
   t1.start()  
   
# def threading2():
#   t1=Thread(target=durdur)
#   t1.start()  

dugme1 =Button(text="Programı Çalıştır",width=30,height=1,fg="white",     
        bg="black",command=threading)

# dugme2 =Button(text="Programı Durdur",width=30,height=1,fg="white",     
#        bg="black",command=threading2)

dugme3 =Button(text="Pencereyi Kapat",width=30,height=1,fg="white",
       bg="black",cursor="X_cursor",command=pencere.quit)dugme1.pack()
# dugme2.pack()
dugme3.pack()

mainloop()

Merhabalar programımda kodlarımı istediğim zaman durdurup başlatmak istiyorum nasıl yapıcam?

Merhaba. Bu konu işinize yarayabilir: