Python Face_Recognition hata mesajı

iyi çalışmalar,

ben face_recognition uygulaması yapmak istiyorum şayet bir sorunla karşılaşıyorum sık sık yardımcı olabilir misiniz şimdiden tşk ederim, iyi çalışmalar…

hata mesajı
error: OpenCV(4.1.0) C:\projects\opencv-python\opencv\modules\objdetect\src\cascadedetect.cpp:1658: error: (-215:Assertion failed) !empty() in function ‘cv::CascadeClassifier::detectMultiScale’

sanırım şu satırda hata veriyor ama düzeltemedim
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(‘cascades/data/haarcascade_frontalface_alt2.xml’)

kodun tamamı aşağıdadır
import numpy as np
import cv2

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(‘cascades/data/haarcascade_frontalface_alt2.xml’)

cap = cv2.VideoCapture(0)

while(True):
# Capture frame-by-frame
ret, frame = cap.read()
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.5, minNeighbors=5)
for(x, y, w, h) in faces:
print(x, y, w, h)
roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w]
roi_color = frame[y:y+h, x:x+w]
img_item = “face01-1.jpg”
cv2.imwrite(img_item, roi_gray)

  color = (255, 0, 0)
  stroke = 2
  end_cord_x = x + w
  end_cord_y = y + h
  cv2.rectangle(frame, (x, y), (end_cord_x), (end_cord_y), color, stroke)

# Display the resulting frame
cv2.imshow('frame', frame)
if cv2.waitKey(20) & 0xFF == ord('q'):
  break

#when everything done, release the capture
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

python yeni kullanıcısıyım ve en son sürüm indirip kurdum ek bilgi…

cap = cv2.VideoCapture(0)

Kameradan aldığın görüntüyü yeniden boyutlandırmayı dene birde. Bu link yardımcı olabilir.

kameradan görüntü alamıyorum programı çalıştırır çalıştırmaz bana hata mesajı veriyor. yukarıda error:OpenCV ile başlayan hata mesajı elde ediyorum,

Merhaba
windows kullanıyor isen XML adresini tam olarak vermelisin c:\user\user\carcasde.xml gibi