Python googletrans türkçe

Merhaba arkadaşlar


şöyle bir çeviri program yapıyorum ama googletrans kütüphanesinden gelen bilgiler ingilizce geliyor bunu Comboboxta turkish yerine TÜRKÇE english yerine İNGİLİZCE başka diller içinde türkçesini nasıl yazdırabilirim.

yazdığım kod kısmı bu şekilde

çevrilebilecek tüm dillerin listesi

diller = list(LANGUAGES.values())

Comboboxta giriş dillerin listesi

girisdili = ttk.Combobox(pencere,values=[“turkish”,“english”], width=23,
font=‘arial’)
girisdili.place(x=30, y=60)
girisdili.set(‘turkish’)

Comboboxta çıkış dillerin listesi

cikisdili = ttk.Combobox(pencere, value=diller, width=23, font=‘arial’)
cikisdili.place(x=740, y=60)
cikisdili.set(‘english’)

yardımcı olacak arkadaş var mı acaba

konu hakkında bilgim yok ama tarayıcı eklentisi olsa daha kullanışlı olur mu acaba diye düşünmedim değil.

yapamadım maalesef bilen var mı acaba

kodların tamamını paylaşırsan, kendi bilgisayarımızda deneyip seni yönlendirebiliriz.

Merhaba
kodları bu şekilde yazdım

from tkinter import *
from tkinter import ttk
from googletrans import Translator, LANGUAGES
from PIL import ImageTk, Image
import speech_recognition as sr

pencere = Tk() #Bir tkinter penceresi örneği oluşturur
pencere.geometry(‘1000x400’) #pencerenin boyutunu ayarlar
pencere.resizable(0,0) #pencere her iki yönde de yeniden boyutlandırılamaz
pencere.config(background=“white”) #pencerenin arkaplan rengi
pencere.title(“Konuşma tanıma ve Dil çeviri Uygulaması”) #pencerenin başlığı

ON düğmesi için resmi açma ve yeniden boyutlandırma

on = Image.open(“ON.png”)
onboyut= on.resize((70, 40))
on = ImageTk.PhotoImage(onboyut)

OFF düğmesi için resmi açma ve yeniden boyutlandırma

off = Image.open(“OFF.png”)
offboyut = off.resize((70, 40))
off = ImageTk.PhotoImage(offboyut)

anahtar durumunu takip etmek için

global anahtar
anahtar = False

def recordvoice():
while True:
text1 =’’
r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
audio=r.listen(source)
try:
text1 = r.recognize_google(audio,language=“TR-tr”)
print(text1)
except:
pass
return text1
def Reset():
girismetni.delete(1.0,END)
cikismetni.delete(1.0,END)

seskayit=PhotoImage(file=“seskayıt.png”)
pencere.iconphoto(False,seskayit)
seskayitbutonu = Button(pencere,compound=LEFT,width=110 ,font=‘arial 10
bold’,text=‘Ses Kayıt’, bg=‘red’,image=seskayit,activebackground=“green”,
command=lambda: girismetni .insert(END, recordvoice()))
seskayitbutonu.place(x=300, y=30)
temizlebutonu=Button(pencere,text=‘Temizle’,compound=LEFT,width=10,font=‘arial
13 bold ‘,bg=’#7f7f7f’,bd=5,command=Reset)
temizlebutonu.place(x=445,y=200)

giriş metni için alan oluşturma

girismetni = Text(pencere, font=‘arial 10’, height=15, wrap=WORD, width=55,
padx=5, pady=10)
girismetni.place(x=30, y=100)

çıktı metni için alan oluşturma

cikismetni = Text(pencere, font=‘arial 10’, height=15, wrap=WORD, width=55,
padx=5, pady=10)
cikismetni.place(x=575, y=100)

çevrilebilecek tüm dillerin listesi

diller = list(LANGUAGES.values())

Comboboxta giriş dillerin listesi

girisdili = ttk.Combobox(pencere,values=[“turkish”,“english”], width=23,
font=‘arial’)
girisdili.place(x=30, y=60)
girisdili.set(‘turkish’)

Comboboxta çıkış dillerin listesi

cikisdili = ttk.Combobox(pencere, value=diller, width=23, font=‘arial’)
cikisdili.place(x=740, y=60)
cikisdili.set(‘english’)

pencereyi başarıyla oluşturmak için ana döngü

pencere.mainloop()

Aşağıdaki kodları incelersen, senin kodlarından bazı değişiklikler yaptığımı göreceksin.
Bilgisayarımda mikrofon olmadığı için, kodun “Ses Kayıt” kısımlarını çıkardım.
Yazılan metnin dili otomatik algılandığı için “girisdili” kısmını da çıkardım. :slight_smile:

Kodları birebir senin uygulamandan farklı olarak paylaşmamdaki temel amaç, sana yol göstermek ve senin devamını getirmen, googletrans kütüphanesinin nasıl kullanıldığına dair sana fikir vermektir.
Kodları incelediğinde, aklında soru işaretleri olacaktır.
Takıldığın noktaları araştırmanı ve kodları kendi uygulamana entegre etmeni bekliyorum.
Araştırmadan, direkt başkalarının yazdığı kodları kendi uygulamalarımızda kullanmak, bizleri geliştirmez.

Googletrans Kütüphanesi Hakkında Faydalı Bir Yazı:

Uygulamadan ekran görüntüleri;

from tkinter import *
from tkinter import ttk
from googletrans import Translator, LANGUAGES
from PIL import ImageTk, Image
import speech_recognition as sr
import googletrans

pencere = Tk() #Bir tkinter penceresi örneği oluşturur
pencere.geometry("1000x400") #pencerenin boyutunu ayarlar
pencere.resizable(0,0) #pencere her iki yönde de yeniden boyutlandırılamaz
pencere.config(background="white") #pencerenin arkaplan rengi
pencere.title("Konuşma tanıma ve Dil çeviri Uygulaması") #pencerenin başlığı

def Reset():
  girismetni.delete(1.0,END)
  cikismetni.delete(1.0,END)

dil_uzun = list((googletrans.LANGUAGES.values()))  # dillerin uzun isimleri
dil_kisa = list((googletrans.LANGUAGES.keys()))   # dillerin kısa isimleri

dil_sozluk = dict()   # dillerin uzun ismi:kısa ismi sözlüğü. Combobox'tan seçilen dilin kısa ismini kullanmak için...

for i in range(len(dil_uzun)): # dil_sozluk isimli sözlüğü doldur.
  dil_sozluk[dil_uzun[i]] = dil_kisa[i]

def cevir():    # Tercümeye başlamak için basılacak buton
  ceviri = Translator()
  cikti = ceviri.translate(girismetni.get('1.0', 'end'), dest=dil_sozluk[cikisdili.get()]).text
  cikismetni.delete(1.0,END)
  cikismetni.insert('1.0', cikti)

temizlebutonu=Button(pencere,text="Temizle",compound=LEFT,width=10,bd=3, command=Reset)
temizlebutonu.place(x=455,y=200)

cevirbutonu=Button(pencere,text="Çevir",compound=LEFT,width=10,bd=3,command=cevir)
cevirbutonu.place(x=455,y=250)

# giriş metni için alan oluşturma
girismetni = Text(pencere, height=15, wrap=WORD, width=50, padx=5, pady=10)
girismetni.place(x=30, y=100)

# çıktı metni için alan oluşturma
cikismetni = Text(pencere, height=15, wrap=WORD, width=50, padx=5, pady=10)
cikismetni.place(x=575, y=100)

# çevrilebilecek tüm dillerin listesi
diller = list(LANGUAGES.values())

# Comboboxta çıkış dillerin listesi
cikisdili = ttk.Combobox(pencere, value=diller, width=23)
cikisdili.place(x=740, y=60)
cikisdili.set("english")

# pencereyi başarıyla oluşturmak için ana döngü
pencere.mainloop()
1 Beğeni

Bu hatayı veriyor.

Bilgiler için teşekkür ederim sorunu kütüphane üzerindeki verileri değiştirerek çözdüm.