Python ":" (iki nokta) işleci


#1

Bunu python ingilizce resmi kılavuzunda gördüm.

from dataclasses import dataclass, field
from typing import Any
@dataclass(order=True)
class PrioritizedItem:
    priority: int
    item: Any=field(compare=False)

Denemelerim de sonuç vermedi:

>>> a: int
>>> a
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'a' is not defined
>>> b: "m"
>>> b
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'b' is not defined

İlk başta değişken oluşturmaya mı yarıyor demiştim ama çıkmadı.
Yardımlarınızı bekliyorum.


#2

o tip belirtimi için, yazbel belgelerinde ayrıntılarıyla anlatılmış.


#3

Yazbel’de istihza’dan başka python belgelendirmesi yoksa ben bulamadım.


#4

https://belgeler.yazbel.com/python/#_tip_belirtimi_s%C3%B6zdizimi

bu link seni tip belirtimine götürecektir. :slight_smile:


#5

Teşekkür ederim :slight_smile:


#6

@trdjango bu belgelerin yazarı siz misiniz? Aslında bunlar istihza belgelerinde yer alabilirdi. :slight_smile:


#7

Yazarı ben değilim hocam, evet haklısınız belgelerde yer alması çok daha sağlıklı olurdu, yazan arkadaşımıza da çok teşekkür ederim.:slight_smile: