Python İle Kullanıcının Bulunduğu Konumu Değiştirmek

Yapmak istediğim olay şu:

Örneğin kullanıcı şu anda Gezgin’de "C\Windows" konumunda. Ben kullanıcıyı "C:\Users" konumuna yönlendirmek istiyorum. Bir yöntem buldum fakat pek iyi değil.

Yöntemim şu:

import subprocess
import os
subprocess.call("taskkill /F /IM explorer.exe")  #  Bulunan konumun kapatılması için Gezgin kapatılsın.
subprocess.Popen(r'explorer "C:\Users"')  #  Gereken konum açılsın.
os.startfile(r"C:\Windows\explorer.exe")  #  Gezgin tekrar başlatılsın.

Gezgin’i sonlandırarak yönlendirmek diğer pencereleri de kapatıyor fakat ben bunu böyle istemiyorum.

Yardım ederseniz sevinirim :slight_smile:

import os

# Bulunduğumuz dizin
os.getcwd()
'/home/tanberk/Projects'

# Gitmek istediğimiz dizin
os.chdir("/home/tanberk")

# Bulunduğumuz dizine tekrar bakalım.
os.getcwd()
'/home/tanberk'
1 Beğeni

Konsolda değiştirmek istemiyorum, Gezgin’de değiştirmek istiyorum.

Gezgini kapatmak için taskkill den başka bir yol bulmalısın.

1 Beğeni
TASKKILL /F /FI "WINDOWTITLE eq Windows" /IM explorer.exe

Böyle bir yöntem buldum.
Ayrıca nircmd adında küçük bir uygulama ile de sonlandırma işlemi yapılabiliniyormuş.
Kodu şu:

nircmd.exe win close class "CabinetWClass"

Bu yöntemlerden biriyle explorer’i kapattıktan sonra;

import os
os.system("explorer.exe dizin")

Windows kullanmadığım için komutun çalıştığından emin değilim.

1 Beğeni

Evet bu çalışıyor zaten ilk yöntemde bunu uygulamıştım. Teşekkür ederim.