Python ile proxy kullanarak get requesti atmak

kodum bu:


p={
    "http":"http://185.198.253.221:8080",
    "https":"https://81.33.4.214:61711"
}
page=requests.get("https://httpbin.org/ip",proxies=p)
print("proxy:")
print(json.loads(page.text)["origin"])

aldığım hata bu:

raise ProxyError(e, request=request)
requests.exceptions.ProxyError: HTTPSConnectionPool(host=‘httpbin.org’, port=443): Max retries exceeded with url: /ip (Caused by ProxyError(‘Cannot connect to proxy.’, NewConnectionError(‘<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x000001ACD5F152E0>: Failed to establish a new connection: [WinError 10060] Bağlanılan uygun olarak belli bir süre içinde yanıt vermediğinden veya kurulan\r\nbağlantı bağlanılan ana bilgisayar yanıt vermediğinden bir bağlantı kurulamadı’)))

kullandığım neredeyse her proxy ip ve portu için benzer hatayı aldım.

Merhaba,

requests kütüphanesi yeni versiyonlarında bende de sorunlar çıkartıyor.

Yanlış hatırlamıyorsam ya 2.24 yada 2.23 sürümünde proxy düzgün çalışıyor.

pip install requests==2.24.0

2.24 sürümünü kurarak deneyebilirsin, eğer yine olmuyorsa kullandığın proxylerde bir sorun olabilir.

1 Beğeni

Kullandığın proxy’ler de sorun var gibi görünüyor.