Python, Jupyter Notebook, Pandas

Ne için böyle bir hata alıyorum.

Şunu deneyebilirsin

pip install pandas-datareader
from pandas_datareader import data as web