Python kivy canvas konumlandırma hatası

	FloatLayout:
		orientation: "vertical"
		Button:
			pos_hint: {"x": 0.0, "y": .85}
			size_hint: .30, .15
			canvas:
				Line:
					points: (self.width/8, self.height/2, self.width*5/7, self.height/2)
					width: 3
				Line:
					points: (self.width/8, self.height/2, self.width/2.6 , self.height*3/4)
					width: 3
				Line:
					points: (self.width/8, self.height/2, self.width/2.6 , self.height/4)
					width: 3

kv dosyasında bunu yapıp çalıştırdığımda buton düzgün konumlanıyor ama canvas butonun üstüne gelmiyor bilen varsa yardımcı olabilir mi

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
class main(BoxLayout):
    pass
class app(App):
    def build(self):
        pass

app().run()

python kodu

main:
<main>:
	FloatLayout:
		orientation: "vertical"
		Button:
			pos_hint: {"x": 0.0, "y": .85}
			size_hint: .30, .15
			canvas:
				Line:
					points: (self.width/8, self.height/2, self.width*5/7, self.height/2)
					width: 3
				Line:
					points: (self.width/8, self.height/2, self.width/2.6 , self.height*3/4)
					width: 3
				Line:
					points: (self.width/8, self.height/2, self.width/2.6 , self.height/4)
					width: 3

kv dosyası


çalıştırınca aldığım ekran

ok işareti butonun üstünde olmalı ama değil

Canvas relative layout dışındaki tüm widgetlarda otomatik olarak 0 0 konumunda oluyormuş relative layout da konum değiştirebiliyoruz kodun çalışan halinde buttonu bir relative layout içine alıp relative layout u konumlandırıp butonu relative layout un tamamını kaplayacak hale getirdiğimizde çalışıyor