Python Kivy hatalıyorum problem kv dosyasında

-- coding: utf-8 --

from kivy.app import App
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen

class AnaSayfa(Screen):
pass

class OyunSayfa(Screen):
pass

class ScreenManagement(ScreenManager):
pass

class main(App):
def build(self):
return ScreenManagement()

if name == “main”:
main().run()

:

:
Label:
text: “Merhaba Dünya”

Madem sorunun kv dosyasında olduğunu tespit etmişsin, insan bari kv içeriğini, hiç olmadı hata çıktısını paylaşır kral. Ayrıca

Cihat:
yetenekler
py dili: 2/5
Kivy: 0/5
Müneccimlik -5/5

Not: alınma, eleştirim yapıcı bir eleştiri. Hata çıktısını paylaşırsan insanlar sana daha iyi yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde çok istese bile hiç kimse yardım edemez.