Python kivyde labele yazdırma sorunu

Kivy de TextInput dan aldıgım verileri listeye ekliyorum. Sonra ileri tıklyınca main3 sınıfınına geliyor. Ordaki labelde listeye ekledigim verileri yazdırmaya çalışıyorum ama yapamadım. :slight_smile: onu nasıl yaparım?

from kivy.app import App 
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen
Builder.load_string("""
<main2>:
	BoxLayout:
		orientation: "vertical"
		TextInput:
			font_size: 25
			id: txt

		BoxLayout:
			Button:
				text: "Ekle"
				on_release: root.ekle()

			Button:
				text: "İleri"
				on_release: 
					root.manager.transition.direction = "up"
					root.manager.transition.duration = 1
					root.manager.current = "main3"

<main3>:
	BoxLayout:
		Label:
			id: lbl
			font_size: 25
""")

liste = []
class main2(Screen):

	def ekle(self):
		liste.append(self.ids.txt.text)
		print(liste)

class main3(Screen):
	pass

sm = ScreenManager()
sm.add_widget(main2(name = "main2"))
sm.add_widget(main3(name = "main3"))

class main(App):
	def build(self):
		return sm

if __name__ == "__main__":
	main().run()