Python kodumu exeye dönüştürürken no module named hatası alıyorum

from kivymd.app import MDApp
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.image import Image
from kivy.clock import Clock
from kivymd.uix.textfield import MDTextField
from kivymd.uix.button import MDFloatingActionButton


class main(BoxLayout,MDApp):
  def __init__(self, **kwargs):
    super().__init__(**kwargs)
    self.orientation = "vertical"
    self.a = MDTextField(size_hint_y=.1, hint_text="Çevirmek için yazın", helper_text="Çevirmek için butona bas",helper_text_mode="on_focus", icon_right="cursor-text", size_hint_x=None, width=300,pos_hint={'center_x':0.5,'center_y':0.96})
    self.add_widget(self.a)
    self.b = MDFloatingActionButton(size_hint_y=.1, icon='translate',pos_hint={'center_x':0.5,'center_y':0.96})
    self.add_widget(self.b)
    self.b.bind(on_release=self.show_data)
    self.layout = BoxLayout(size_hint_y=.8)
    self.add_widget(self.layout)

  def show_data(self, show):
    self.list = self.a.text.split()
    for i in range(len(self.list)):
      if not self.list[i].endswith(".png"):
        self.list[i] += ".png"
    print(self.list)
    Clock.schedule_once(self.call)

  def call(self, call):
    self.numb = 0
    Clock.schedule_interval(self.do, 0.7)

  def do(self, do):
    if (self.numb < len(self.list)):
      self.layout.clear_widgets()
      self.layout.add_widget(Image(source=self.list[self.numb]))
      self.numb += 1
    else:
      self.numb = 0
      self.list = [self.a.text]
      Clock.unschedule(self.do)
      self.layout.clear_widgets()


class app(MDApp):
  def build(self):
    return main()


if __name__ == "__main__":
  app().run()

kodu exeye çevirip açmayı denediğimde no module named ‘kivymd’ hatası alıyorum kod olarak düzgün çalışıyor nasıl çözebilirim?

Exeyi çalıştırdığında hatayı nerde yazıyor ?

Unhandled exception script diye error boxu çıkıyo orda yazıyo

pyinstaller komutunu yaz.

şu şekilde denedim ama yine olmadı

pyinstaller --hidden-import kivymd deneme.py

bu sefer direk cmd açılıp kapanıyor hata vs. yazmıyor uygulamada açılmıyor

Hidden import yapmadığını düşünmüştüm açıkçası. Yaptığın halde olmuyor ise bilmiyorum düşünmek lazım.

Burda pyinstallerın versiyonunu değiştirerek çözmüşler dene bakalım belki olur.

python -m pip install PyInstaller==4.3

kivymd modülünü silip yükledim düzeldi fakat şimdi de program açılıp kapanıyor herhangi hata vermeden

konsolla beraber açmama rağmen anlayamıyorum hatanın ne olduğunu nasıl çözebilirim

Zor uğraşlar sonucunda konsolda yazan hatayı görebildim [CRITICAL][App ]Unable get a window, abort hatası alıyormuşum