Python listeden öğe silmek


#1

Kelime=12.abi,123.gel
Sil=kelime.replace(‘1’,’’)
Print(sil)
bu yöntemle oldu silmek için ama replaceye 2 ve nokta koydum hata verdi.
…bu kelimelerin rakam ve nokta işaretlerini nasıl kaldırabilirim.


#2

Ben sanırım yazdığınızdan pek bir şey anlamadım. Anladığım kadarıyla ‘kelime’ adlı bir değişken var ve buna ‘12’ sayısını atadık. ‘123.gel’ kısmını anlamadım. ’ sil=kelime.replace(‘1’,") 'yazmışsın. Burada ‘kelime’ adlı değişkene ‘replace’ metodunu uygulayamazsın. Çünkü bu değişken içerisinde tam sayı barındırıyor. Ve ayrıca ’ replace(‘1’,") ’ kısmında tırnak işaretini fazladan koymuşsun. Sanırım Python dökümanlarına daha çok çalışmalısın. Buradan Türkçe belgelere ulaşabilirsin.


#3

Sanırım biraz anladım gibi. Sadece bu kelime için;
kelime=“12.abi,123.gel” # replace metodu karakter dizilerine uygulanabilir. Karakter
dizisi olması için ‘kelime=’ den sonra tırnak işaretleri içerisine değerleri yazdım.
kelime=kelime.replace(“12.”,"") # “12.” karakterlerinin yerine “” koyduk ve kelimeye atadık.
kelime=kelime.replace(",123.","") # “,123.” karakterlerinin yerine “” koyduk ve kelimeye atadık.
print(kelime) # kelime değişkenini çıktı olarak veriyoruz.
kodları ile halledebilirsin.


#4

amacım sayı ile bitişik olan kelimeyi sayıdan ayırma.

kelime="14.ali"
kelime_sil=kelime.replace("1"," ")
print(kelime_sil)

Bu kod replace kısmında 1 tanıyor ve içi boş tırnak ile siliyor.Benim istediğim o bir yerine 1 den 0 a kadar rakamları yazmak ve kelimeleri sayıdan ayırmak.
Fakat 1 yanına ikinci öğeyi koyunca silmiyor.


#5

anladığım kadarı ile :

kelime="14.ali"

for i in [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]:
    kelime=kelime.replace(str(i),"")

print(kelime)
 

#6

evet tam istediğim gibi ama noktayıda silmeli…


#7

diziye nokta eklersek oda gider.

kelime="14.ali"

for i in [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,"."]:
    kelime=kelime.replace(str(i),"")

print(kelime)

#8

Regular Expression yani re modülü ile bir metin içerisindeki belirli bir desendeki içerikleri ayıklayabilirsin. Şurada re modülünün kullanışlı methodlarını anlatmıştım bakabilirsiniz.