Python listeleme yöntemiyle ortalama nasıl hesaplanır?

Kullanıcıdan 4 tane giriş alın. Bu dört sayısı ikişer elemanlı iki tane liste olarak bir liste içine atayın. Örneğin a =[ [1.giriş, 2.giriş], [3.giriş, 4.giriş] ]. Daha sonra bu listenin içindeki iki listenin hangisinin ortlaması daha yüksekse o listeyi ana listenin ilk elemanı yapın. Bu işlemi yaparken listelere ait hiçbir hazır komut, metot (sort() vs) kullanmadan gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Sadece matematiksel operatörler ve if/else, for, while gibi kontrol yapıları kullanarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Örneğin kulanıcı girişine göre oluşturulan liste a = [ [1, 2] ,[3, 4] ] ise program çıktısı a a = [ [3, 4], [1, 2] ] olmalıdır

i=lambda:int(input());a=[[i(),i()],[i(),i()]]
f=lambda x:[x[1],x[0]]if x[0][0]+x[0][1]<x[1][0]+x[1][1]else x
a=f(a)

hatta

i=lambda:int(input());a=[[i(),i()],[i(),i()]]
if a[0][0]+a[0][1]<a[1][0]+a[1][1]:a=[a[1],a[0]]