Python machine kütüphanesi kurulmama sorunu

machine kütüphanesini kurmaya çalıştığımda bu hatayı alıyorum nasıl düzelte bilirim `PS C:\Users\YTA6> pip install machine
Collecting machine
Using cached machine-0.0.1-py2.py3-none-any.whl (4.2 kB)
Collecting pycrypto (from machine)
Using cached pycrypto-2.6.1.tar.gz (446 kB)
Preparing metadata (setup.py) … done
Building wheels for collected packages: pycrypto
Building wheel for pycrypto (setup.py) … error
error: subprocess-exited-with-error

× python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [4 lines of output]
warning: GMP or MPIR library not found; Not building Crypto.PublicKey._fastmath.
winrand.c
C:\Users\YTA6\AppData\Local\Programs\Python\Python310\include\pyconfig.h(59): fatal error C1083: i‡erme dosyas\x8d a‡\x8dlam\x8dyor: ‘io.h’: No such file or directory
error: command ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2022\BuildTools\VC\Tools\MSVC\14.37.32822\bin\HostX86\x64\cl.exe’ failed with exit code 2
[end of output]

note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed building wheel for pycrypto
Running setup.py clean for pycrypto
Failed to build pycrypto
ERROR: Could not build wheels for pycrypto, which is required to install pyproject.toml-based projects`

Sorun pycrypto’da. Surada alternatifler var: python - How do I install PyCrypto on Windows? - Stack Overflow

pycryptodome yide indirsem aynı hatayı alıyorum sorun orada ama indirmeye çalıştığım kütüphane “machine” yani pycryptodome kullansamda machine adlı kütüphaneyi indiremiyorum

Linkte pycrypto yuklemek icin de alternatifler var.

Da machine ornek kutuphane zaten, bos. Kurmak icin niye bu kadar ugrasiyoruz?

deneyap kartı programlamak için

Karti?

machine paketi bos, ornek paket.

Öncelikle alttaki linkten uygun micropython güncel dosyasını indirin ve açıklamaları okuyarak yorumlayıcıyı kartınıza yükleyin. İstediğiniz modül zaten yüklü olacaktır.

Alttaki linkte de esp8266 için yükleme ve kullanım bulunmakta. Kendi kartınıza göre küçük değişiklikler ile yükleme yapabilirsiniz.

teşekkür ederim sanırım oldu

1 Beğeni