Python pandas Sheet kopyalama

merhaba arkadaşlar,

öncelikle iki excel içersindeki bazı sütünleri alt alta yazıp bir excelde birleştirdim.Birleştirdiğim excel ismi Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx tir.

şimdide ellimde var olan PM - Devam Eden Hizmetler Raporu.xlsx excel içersine yeni birleştirilmiş dosya içersindeki tum akışlar sheetini kopyalamak fakat aşağıda olduğu için hatta alıyorum.

import numpy as np
import pandas as pd
import openpyxl as xl

f1 = pd.read_excel(“file1.xlsx”, sheet_name=“TUM AKISLAR”)
f2 = pd.read_excel(“file2.xlsx”, sheet_name=“Devam Eden Akislar Raporu”)

robot = [“Infrastructure Type”, “Master Work Flow Number”, “Sub Work Flow Number”, “Contract Detail Number”,
“Order Customer Full Name”, “Location Customer Full Name”, “Maximo ID”, “Maximo Status”, “Status Date”,
“SubStatus Description”, “Tobecancel”, “Fiber Request ID”, “Maximo Start Date”, “Owner Group”, “Aski Nedeni”,
“Region”, “Order Type”, “Master Work Flow Start Date”, “Master Dur. Days”, “Master dur. Days A.”,
“Order Customer Code”, “Sub Work Flow Start Date”, “Year”, “Month”, “WF Duration (days)”,
“WF Duration Interval”,
“Sub Work Flow Name”, “Step Status Group”, “Suspend Reason”, “Offer Name”, “Project Manager”,
“Contract Customer Account Manager”, “Contract Customer Sales Sector Group”, “Step Name”,
“Assigned User Position”, “Assigned User Full Name”, “Step Start Time”, “Step Duration (days)”,
“StepDuration Interval”, “Location Customer Delivery City”, “Location Customer Delivery Address”,
“Siparis Durumu”, “BHM”, “Suspend - Sorumlu Ekip”, “Ekip Bilgisi”, “Vergi Numarası”, “Maximo Dur.Days”, “Hız”,
“Hizmet”, “SLA”]

emptor = [“Ürün Tipi”, “Master Work Flow Number”, “Sub Work Flow Number”, “Contract Detail Number”,
“Order Customer Full Name”, “Location Customer Full Name”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”,
“Order Type”,
“Master Work Flow Start Date”, “Ana Akış Bekleme Süresi”, “Ana Akış Bekleme Aralığı”, “Order Customer Code”,
“Sub Work Flow Start Date”, “YIL”, “Tarih”, “Akış Bekleme Süresi”, “Akış Bekleme Aralığı”,
“Sub Work Flow Name”,
“Step Status Group”, “Suspend Reason.”, “Offer Name”, “Order Customer Project Manager”,
“Contract Customer Account Manager”, “Sektör Bazlı”, “Step Name”, “Assigned User Position”,
“Assigned User Full Name”, “Step Start Time”, “Adım Bekleme Süresi”, “Adım Bekleme Aralığı”,
“Location Customer Delivery City”, “”, “”, “”, “”, “Suspend Ekip Bilgisi”, “Vergi Numarası”, “”, “Hız”,
“Hizmet”, “SLA”]

df1 = pd.DataFrame(f1, columns=robot)
df2 = pd.DataFrame(f2, columns=emptor)

df = pd.DataFrame(np.array([i for i in df1.values] + [i for i in df2.values]), columns=robot)

veya columns2. Hangisini isterseniz.

df.reset_index(inplace=True) # sayı eklemek için

df = df.rename(columns=dict(index=“No”)) # sayının başlık ismini yazmak

xlwriter = pd.ExcelWriter(“Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx”)
df.to_excel(xlwriter, sheet_name=“TUM AKISLAR”, index=False)
xlwriter.close()

path1 = “Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx”
path2 = “PM - Devam Eden Hizmetler Raporu.xlsx”
wb1 = xl.load_workbook(filename=path1)
ws1 = wb1.worksheets[0]
wb2 = xl.load_workbook(filename=path2)
ws2 = wb2.create_sheet(ws1.title)
for row in ws1:
for cell in row:
ws2[cell.coordinate].value = cell.value
wb2.save(path2)

##############Aldığım hatta#############

C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\python.exe C:/yakup/PythonNew/son.py
Traceback (most recent call last):
File “C:/yakup/PythonNew/son.py”, line 55, in
wb2 = xl.load_workbook(filename=path2)
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\reader\excel.py”, line 315, in load_workbook
reader.read()
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\reader\excel.py”, line 280, in read
self.read_worksheets()
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\reader\excel.py”, line 266, in read_worksheets
pivot = TableDefinition.from_tree(tree)
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\descriptors\serialisable.py”, line 83, in from_tree
obj = desc.from_tree(el)
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\descriptors\sequence.py”, line 85, in from_tree
return [self.expected_type.from_tree(el) for el in node]
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\descriptors\sequence.py”, line 85, in
return [self.expected_type.from_tree(el) for el in node]
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\descriptors\serialisable.py”, line 103, in from_tree
return cls(**attrib)
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\pivot\table.py”, line 601, in init
self.x = x
File “C:\Users\yakupe.conda\envs\Excel\lib\site-packages\openpyxl\descriptors\sequence.py”, line 25, in set
raise TypeError(“Value must be a sequence”)
TypeError: Value must be a sequence

Process finished with exit code 1

Kodunuzu aşağıya eklediğim konuya bakarak tekrar düzenlerseniz daha iyi olur

merhaba pandas ile pychram dan yazdım.

#import numpy as np
#import pandas as pd
#import openpyxl as xl

#f1 = pd.read_excel(“file1.xlsx”, sheet_name=“TUM AKISLAR”)
#f2 = pd.read_excel(“file2.xlsx”, sheet_name=“Devam Eden Akislar Raporu”)

#robot = [“Infrastructure Type”, “Master Work Flow Number”, “Sub Work Flow #######Number”,“Contract Detail Number”, “Order Customer Full Name”, “Location #######Customer Full Name”, “Maximo ID”, “Maximo Status”, “Status Date”,
#######“SubStatus Description”, “Tobecancel”, “Fiber Request ID”, “Maximo Start Date”, #######“Owner Group”, “Aski Nedeni”, “Region”, “Order Type”, “Master Work Flow Start #######Date”, “Master Dur. Days”, “Master dur. Days A.”, “Order Customer Code”, “Sub #######Work Flow Start Date”, “Year”, “Month”, “WF Duration (days)”, “WF Duration ####### Interval”, “Sub Work Flow Name”, “Step Status Group”, “Suspend Reason”, “Offer #######Name”, “Project Manager”, “Contract Customer Account Manager”, “Contract #######Customer Sales Sector Group”, “Step Name”, “Assigned User Position”, “Assigned #######User Full Name”, “Step Start Time”, “Step Duration (days)”, “StepDuration Interval”, #######“Location Customer Delivery City”, “Location Customer Delivery Address”,
#######“Siparis Durumu”, “BHM”, “Suspend - Sorumlu Ekip”, “Ekip Bilgisi”, “Vergi #######Numarası”, “Maximo Dur.Days”, “Hız”, “Hizmet”, “SLA”]

#emptor = [“Ürün Tipi”, “Master Work Flow Number”, “Sub Work Flow Number”, “Contract #######Detail Number”, “Order Customer Full Name”, “Location Customer Full Name”, “”, “”, #######"", “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “Order Type”, “Master Work Flow Start Date”, “Ana Akış #######Bekleme Süresi”, “Ana Akış Bekleme Aralığı”, “Order Customer Code”,
####### “Sub Work Flow Start Date”, “YIL”, “Tarih”, “Akış Bekleme Süresi”, “Akış Bekleme #######Aralığı”,“Sub Work Flow Name”,“Step Status Group”, “Suspend Reason.”, “Offer #######Name”, “Order Customer Project Manager”, “Contract Customer Account Manager”, #######“Sektör Bazlı”, “Step Name”, “Assigned User Position”,“Assigned User Full Name”, #######“Step Start Time”, “Adım Bekleme Süresi”, “Adım Bekleme Aralığı”,
#######“Location Customer Delivery City”, “”, “”, “”, “”, “Suspend Ekip Bilgisi”, “Vergi #######Numarası”, “”, “Hız”, “Hizmet”, “SLA”]

#df1 = pd.DataFrame(f1, columns=robot)
#df2 = pd.DataFrame(f2, columns=emptor)

#df = pd.DataFrame(np.array([i for i in df1.values] + [i for i in df2.values]), columns=robot)

#df.reset_index(inplace=True)

#df = df.rename(columns=dict(index=“No”))

#xlwriter = pd.ExcelWriter(“Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx”)
#df.to_excel(xlwriter, sheet_name=“TUM AKISLAR”, index=False)
#xlwriter.close()

#path1 = “Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx”
#path2 = “PM - Devam Eden Hizmetler Raporu.xlsx”
#wb1 = xl.load_workbook(filename=path1)
#ws1 = wb1.worksheets[0]
#wb2 = xl.load_workbook(filename=path2)
#ws2 = wb2.create_sheet(ws1.title)
#for row in ws1:
###for cell in row:
####ws2[cell.coordinate].value = cell.value
#wb2.save(path2)

mail adresiniz var ise paylaşabilirmisiniz.

``
import numpy as np
import pandas as pd
import openpyxl as xl

f1 = pd.read_excel(“file1.xlsx”, sheet_name=“TUM AKISLAR”)
f2 = pd.read_excel(“file2.xlsx”, sheet_name=“Devam Eden Akislar Raporu”)

robot = [“Infrastructure Type”, “Master Work Flow Number”, “Sub Work Flow Number”, “Contract Detail Number”,
“Order Customer Full Name”, “Location Customer Full Name”, “Maximo ID”, “Maximo Status”, “Status Date”,
“SubStatus Description”, “Tobecancel”, “Fiber Request ID”, “Maximo Start Date”, “Owner Group”, “Aski Nedeni”,
“Region”, “Order Type”, “Master Work Flow Start Date”, “Master Dur. Days”, “Master dur. Days A.”,
“Order Customer Code”, “Sub Work Flow Start Date”, “Year”, “Month”, “WF Duration (days)”,
“WF Duration Interval”,
“Sub Work Flow Name”, “Step Status Group”, “Suspend Reason”, “Offer Name”, “Project Manager”,
“Contract Customer Account Manager”, “Contract Customer Sales Sector Group”, “Step Name”,
“Assigned User Position”, “Assigned User Full Name”, “Step Start Time”, “Step Duration (days)”,
“StepDuration Interval”, “Location Customer Delivery City”, “Location Customer Delivery Address”,
“Siparis Durumu”, “BHM”, “Suspend - Sorumlu Ekip”, “Ekip Bilgisi”, “Vergi Numarası”, “Maximo Dur.Days”, “Hız”,
“Hizmet”, “SLA”]

emptor = [“Ürün Tipi”, “Master Work Flow Number”, “Sub Work Flow Number”, “Contract Detail Number”,
“Order Customer Full Name”, “Location Customer Full Name”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”,
“Order Type”,
“Master Work Flow Start Date”, “Ana Akış Bekleme Süresi”, “Ana Akış Bekleme Aralığı”, “Order Customer Code”,
“Sub Work Flow Start Date”, “YIL”, “Tarih”, “Akış Bekleme Süresi”, “Akış Bekleme Aralığı”,
“Sub Work Flow Name”,
“Step Status Group”, “Suspend Reason.”, “Offer Name”, “Order Customer Project Manager”,
“Contract Customer Account Manager”, “Sektör Bazlı”, “Step Name”, “Assigned User Position”,
“Assigned User Full Name”, “Step Start Time”, “Adım Bekleme Süresi”, “Adım Bekleme Aralığı”,
“Location Customer Delivery City”, “”, “”, “”, “”, “Suspend Ekip Bilgisi”, “Vergi Numarası”, “”, “Hız”,
“Hizmet”, “SLA”]

df1 = pd.DataFrame(f1, columns=robot)
df2 = pd.DataFrame(f2, columns=emptor)

df = pd.DataFrame(np.array([i for i in df1.values] + [i for i in df2.values]), columns=robot)

veya columns2. Hangisini isterseniz.

df.reset_index(inplace=True) # sayı eklemek için

df = df.rename(columns=dict(index=“No”)) # sayının başlık ismini yazmak

newdf1 = df[(df[‘Step Status Group’] == ‘ASKIDA’ )]

xlwriter = pd.ExcelWriter(“Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx”)
df.to_excel(xlwriter, sheet_name=“TUM AKISLAR”, index=False)

newdf1.to_excel(xlwriter, sheet_name = ‘aaaaaaaaa’)

xlwriter.close()

path1 = “Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx”
path2 = “PM - Devam Eden Hizmetler Raporu.xlsx”
wb1 = xl.load_workbook(filename=path1)
ws1 = wb1.worksheets[0]
wb2 = xl.load_workbook(filename=path2)
ws2 = wb2.create_sheet(ws1.title)
for row in ws1:
for cell in row:
ws2[cell.coordinate].value = cell.value
wb2.save(path2)

``

2 değil, 3 tane ` olacak.

import numpy as np
import pandas as pd
import openpyxl as xl

f1 = pd.read_excel("file1.xlsx", sheet_name="TUM AKISLAR")
f2 = pd.read_excel("file2.xlsx", sheet_name="Devam Eden Akislar Raporu")

robot = ["Infrastructure Type", "Master Work Flow Number", "Sub Work Flow Number", "Contract Detail Number",
     "Order Customer Full Name", "Location Customer Full Name", "Maximo ID", "Maximo Status", "Status Date",
     "SubStatus Description", "Tobecancel", "Fiber Request ID", "Maximo Start Date", "Owner Group", "Aski Nedeni",
     "Region", "Order Type", "Master Work Flow Start Date", "Master Dur. Days", "Master dur. Days A.",
     "Order Customer Code", "Sub Work Flow Start Date", "Year", "Month", "WF Duration (days)",
     "WF Duration Interval",
     "Sub Work Flow Name", "Step Status Group", "Suspend Reason", "Offer Name", "Project Manager",
     "Contract Customer Account Manager", "Contract Customer Sales Sector Group", "Step Name",
     "Assigned User Position", "Assigned User Full Name", "Step Start Time", "Step Duration (days)",
     "StepDuration Interval", "Location Customer Delivery City", "Location Customer Delivery Address",
     "Siparis Durumu", "BHM", "Suspend - Sorumlu Ekip", "Ekip Bilgisi", "Vergi Numarası", "Maximo Dur.Days", "Hız",
     "Hizmet", "SLA"]

emptor = ["Ürün Tipi", "Master Work Flow Number", "Sub Work Flow Number", "Contract Detail Number",
     "Order Customer Full Name", "Location Customer Full Name", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "",
     "Order Type",
     "Master Work Flow Start Date", "Ana Akış Bekleme Süresi", "Ana Akış Bekleme Aralığı", "Order Customer Code",
     "Sub Work Flow Start Date", "YIL", "Tarih", "Akış Bekleme Süresi", "Akış Bekleme Aralığı",
     "Sub Work Flow Name",
     "Step Status Group", "Suspend Reason.", "Offer Name", "Order Customer Project Manager",
     "Contract Customer Account Manager", "Sektör Bazlı", "Step Name", "Assigned User Position",
     "Assigned User Full Name", "Step Start Time", "Adım Bekleme Süresi", "Adım Bekleme Aralığı",
     "Location Customer Delivery City", "", "", "", "", "Suspend Ekip Bilgisi", "Vergi Numarası", "", "Hız",
     "Hizmet", "SLA"]

df1 = pd.DataFrame(f1, columns=robot)
df2 = pd.DataFrame(f2, columns=emptor)

df = pd.DataFrame(np.array([i for i in df1.values] + [i for i in df2.values]), columns=robot)

df.reset_index(inplace=True) # sayı eklemek için

df = df.rename(columns=dict(index="No")) # sayının başlık ismini yazmak

xlwriter = pd.ExcelWriter("Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx")
df.to_excel(xlwriter, sheet_name="TUM AKISLAR", index=False)
xlwriter.close()
path1 = "Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx"
path2 = "PM - Devam Eden Hizmetler Raporu.xlsx"
wb1 = xl.load_workbook(filename=path1)
ws1 = wb1.worksheets[0]
wb2 = xl.load_workbook(filename=path2)
ws2 = wb2.create_sheet(ws1.title)
for row in ws1:
  for cell in row:
    ws2[cell.coordinate].value = cell.value
wb2.save(path2)

Lütfen ne yapmak istediğinizi daha açık bir dille ifade edebilir misiniz?

Anladığım kadarıyla elinizdeki üç farklı ‘excel’ dosyası var ikisini birleştirdiniz ve daha sonra bu birleştirdiğiniz ‘excel’ dosyasını 3. ‘excel’ dosyasıyla birleştirmek istiyorsunuz.

Bu işlem için;

pandas.merge()

biçilmiş kaftan olarak görünüyor. Dosyaların içeriğinden anladığım kadarıyla farklı sütun adlarına sahipsiniz fakat pandas bu soruna da şöyle bir çözüm getirmiş:

pandas.merge(sol_df,sag_df,how='outer',left_on='Infrastructure Type',right_on='Ürün Tipi')

Böylece hem daha kolay, hem daha kullanışlı bir yöntemle elinizdeki iki tabloyu birleştirebilirsiniz.

Merhaba

File1 ve file2 dosyalarını yeni birleştirilmiş dosyaya tüm akışlar olarak koydum.fakat pm devam eden excel dosyasına birleştirilmiş tüm akışlar sheetini eklemek istiyorum
Tsk ederim

Merhaba

ben birleştirme işlemi yapmak istemiyorum.Var olan excelle yeni birleştirilmiş raporun sheetini eklemek istiyorum.

özetle:
öncelikle iki excel içersindeki bazı sütünleri alt alta yazıp bir excelde birleştirdim.Birleştirdiğim excel ismi Yeni Birlestirilmis Dosya.xlsx tir.

şimdide ellimde var olan PM - Devam Eden Hizmetler Raporu.xlsx excel içersine yeni birleştirilmiş dosya içersindeki tum akışlar sheetini kopyalamak fakat aşağıda olduğu için hatta alıyorum.

Ne yapmak istediğinizi anladım fakat siz daha dosyayı okumaya çalışırken hata alıyorsunuz. ‘openpyxl’ sürümünüzü kontrol eder misiniz? 3.0.5 ise eğer bu hata sadece bu sürümde oluyormuş.