Python print önemli

Screenshot_2

merhaba arkadaşlar python da şu şeklide bir çıktı almak istiyorum.Çarpım tablosunu ilk 5’i yan yana sonraki 5’li alta nasıl yazdırabilirim

Verileri çok boyutlu listeler ile tutun, foreach ile kolayca yazdırabilirsiniz.

Liste ile tutmak değil de direk bir for döngüsü ile yapamaz mıyım

Veriyi programda nasıl tutacaksınız? Resmi işleyerek mi olsun istiyorsunuz? for döngüsü yinelenebilirleri kullanır. Sizin verileri nasıl tuttuğunuzu bilmeden bir şey söyleyemem.

direk for döngüsü ile halletim…Verileri alt alta değl de yan yana yazdırarak bir çözüm geliştirdim

Onemli, ama bir suru muadili var. logger ve I/O stream’lerindeki write daha onemli.

logger ve I/O stream açar mısınız biraz,nedir?

I/O stream’ler Python’in dis dunyayla iletisiminin cogunun altyapisi.
https://docs.python.org/3/library/io.html

Logging de programin ne yaptigini kullaniciya ifade etme mekanizmasi.
https://docs.python.org/3/library/logging.html

1 Beğeni

Merhaba,
Aşağıdaki kodları bir inceleyin isterseniz.

def f(number, order):
  count = 1 
  for i in range(int(number / order)):      
    for j in range(1, number + 1):   
      for k in range(count, number + 1 + count):
        if k == count + order:
          print()
          break
        else:
          print("{} x {:<2} = {:<4}"
             .format(k, j, j * k), end="  ")
    print()
    count += order
        
        
f(10, 5)

Çıktı:

1 x 1 = 1    2 x 1 = 2    3 x 1 = 3    4 x 1 = 4    5 x 1 = 5    
1 x 2 = 2    2 x 2 = 4    3 x 2 = 6    4 x 2 = 8    5 x 2 = 10   
1 x 3 = 3    2 x 3 = 6    3 x 3 = 9    4 x 3 = 12   5 x 3 = 15   
1 x 4 = 4    2 x 4 = 8    3 x 4 = 12   4 x 4 = 16   5 x 4 = 20   
1 x 5 = 5    2 x 5 = 10   3 x 5 = 15   4 x 5 = 20   5 x 5 = 25   
1 x 6 = 6    2 x 6 = 12   3 x 6 = 18   4 x 6 = 24   5 x 6 = 30   
1 x 7 = 7    2 x 7 = 14   3 x 7 = 21   4 x 7 = 28   5 x 7 = 35   
1 x 8 = 8    2 x 8 = 16   3 x 8 = 24   4 x 8 = 32   5 x 8 = 40   
1 x 9 = 9    2 x 9 = 18   3 x 9 = 27   4 x 9 = 36   5 x 9 = 45   
1 x 10 = 10   2 x 10 = 20   3 x 10 = 30   4 x 10 = 40   5 x 10 = 50   

6 x 1 = 6    7 x 1 = 7    8 x 1 = 8    9 x 1 = 9    10 x 1 = 10   
6 x 2 = 12   7 x 2 = 14   8 x 2 = 16   9 x 2 = 18   10 x 2 = 20   
6 x 3 = 18   7 x 3 = 21   8 x 3 = 24   9 x 3 = 27   10 x 3 = 30   
6 x 4 = 24   7 x 4 = 28   8 x 4 = 32   9 x 4 = 36   10 x 4 = 40   
6 x 5 = 30   7 x 5 = 35   8 x 5 = 40   9 x 5 = 45   10 x 5 = 50   
6 x 6 = 36   7 x 6 = 42   8 x 6 = 48   9 x 6 = 54   10 x 6 = 60   
6 x 7 = 42   7 x 7 = 49   8 x 7 = 56   9 x 7 = 63   10 x 7 = 70   
6 x 8 = 48   7 x 8 = 56   8 x 8 = 64   9 x 8 = 72   10 x 8 = 80   
6 x 9 = 54   7 x 9 = 63   8 x 9 = 72   9 x 9 = 81   10 x 9 = 90   
6 x 10 = 60   7 x 10 = 70   8 x 10 = 80   9 x 10 = 90   10 x 10 = 100 

fonksiyonu f(10, 2) şeklinde çağırırsanız alacağınız çıktı şöyle olur:

1 x 1 = 1    2 x 1 = 2    
1 x 2 = 2    2 x 2 = 4    
1 x 3 = 3    2 x 3 = 6    
1 x 4 = 4    2 x 4 = 8    
1 x 5 = 5    2 x 5 = 10   
1 x 6 = 6    2 x 6 = 12   
1 x 7 = 7    2 x 7 = 14   
1 x 8 = 8    2 x 8 = 16   
1 x 9 = 9    2 x 9 = 18   
1 x 10 = 10   2 x 10 = 20   

3 x 1 = 3    4 x 1 = 4    
3 x 2 = 6    4 x 2 = 8    
3 x 3 = 9    4 x 3 = 12   
3 x 4 = 12   4 x 4 = 16   
3 x 5 = 15   4 x 5 = 20   
3 x 6 = 18   4 x 6 = 24   
3 x 7 = 21   4 x 7 = 28   
3 x 8 = 24   4 x 8 = 32   
3 x 9 = 27   4 x 9 = 36   
3 x 10 = 30   4 x 10 = 40   

5 x 1 = 5    6 x 1 = 6    
5 x 2 = 10   6 x 2 = 12   
5 x 3 = 15   6 x 3 = 18   
5 x 4 = 20   6 x 4 = 24   
5 x 5 = 25   6 x 5 = 30   
5 x 6 = 30   6 x 6 = 36   
5 x 7 = 35   6 x 7 = 42   
5 x 8 = 40   6 x 8 = 48   
5 x 9 = 45   6 x 9 = 54   
5 x 10 = 50   6 x 10 = 60   

7 x 1 = 7    8 x 1 = 8    
7 x 2 = 14   8 x 2 = 16   
7 x 3 = 21   8 x 3 = 24   
7 x 4 = 28   8 x 4 = 32   
7 x 5 = 35   8 x 5 = 40   
7 x 6 = 42   8 x 6 = 48   
7 x 7 = 49   8 x 7 = 56   
7 x 8 = 56   8 x 8 = 64   
7 x 9 = 63   8 x 9 = 72   
7 x 10 = 70   8 x 10 = 80   

9 x 1 = 9    10 x 1 = 10   
9 x 2 = 18   10 x 2 = 20   
9 x 3 = 27   10 x 3 = 30   
9 x 4 = 36   10 x 4 = 40   
9 x 5 = 45   10 x 5 = 50   
9 x 6 = 54   10 x 6 = 60   
9 x 7 = 63   10 x 7 = 70   
9 x 8 = 72   10 x 8 = 80   
9 x 9 = 81   10 x 9 = 90   
9 x 10 = 90   10 x 10 = 100