Python Program Açılış Resmi(Splash Screen)

pyqt
#1

Merhabalar
Python üzerinden geliştirdiğim uygulamada açılış esnasında kısa bir resim İntrosu koymak istiyorum…Resim birkaç saniye ekranda kaldıktan sonra yapmış olduğum uyglama açılacak…Değerli fikirlerinizi için şimdiden teşekkür ederim.
İyi çalışmalar dilerim…

0 Likes

#2

İki pencere oluşturup ilkni çalıştırıp sonra istenilen süre sonrasında onu kapatıp ana pencereyi gösterebilirsiniz

Böyle birşey iş görür …

import sys

from PyQt5.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt5.QtGui import QPixmap
from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QDialog, QLabel, QMainWindow,
               QPushButton, QVBoxLayout, QWidget)

class AnaPencere(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setCentralWidget(QPushButton("Ana pencere"))
    self.setMinimumSize(400,400)
class Intro(QDialog):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setWindowFlags( Qt.CustomizeWindowHint)
    lbl = QLabel()
    lbl.setPixmap(QPixmap("1.png"))#Buraya resim
    box = QVBoxLayout()
    box.addWidget(lbl)
    
    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.kapat)
    self.timer.start(5000) # İntronun Çalışacağı süre
    self.setLayout(box)
    self.exec()
  def kapat(self):
    self.timer.stop()
    self.close()
  
app = QApplication(sys.argv)
intro = Intro()
ana = AnaPencere()
ana.show()
sys.exit(app.exec_())


1 Like

#3

Teşekkür ederim tam istediğim yanıt oldu:)

1 Like

#4

Eğer İntro resmin kenarları ayrıntı içeriyor yani KARE bir şekil değilse :

İntro pencere arkaplan transparan yapmak için:

self.setAttribute(Qt.WA_TranslucentBackground, 60) #İnro Penceresinin altını Transparan yapar

Resmin yerleştiği QLabel öğesinin arkaplan transparan yapmak için :

lbl.setStyleSheet("background-color:rgba(0, 0, 0, 0.05);") # resim dosyasının altındaki Label background transparan yapar

Genel anlamda :

import sys

from PyQt5.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt5.QtGui import QPixmap,QPalette
from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QDialog, QLabel, QMainWindow,
               QPushButton, QVBoxLayout, QWidget)

class AnaPencere(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setCentralWidget(QPushButton("Ana pencere"))
    self.setMinimumSize(400,400)
    
class Intro(QDialog):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setWindowFlags( Qt.CustomizeWindowHint)
    self.setStyleSheet("background-color:rgba(0, 0, 0, 0.5);opacity: 0.5;")
    self.setAttribute(Qt.WA_TranslucentBackground, 60) #İnro Penceresinin altını Transparan yapar
    
    lbl = QLabel()
    lbl.setStyleSheet("background-color:rgba(0, 0, 0, 0.05);") # resim dosyasının altındaki Label background transparan yapar
    
    lbl.setPixmap(QPixmap("2.png"))#Buraya resim
    box = QVBoxLayout()
    box.addWidget(lbl)
    
    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.baslat)
    self.timer.start(2000) # İntronun Çalışacağı süre
    self.setLayout(box)
    self.exec()
  def baslat(self):
    self.timer.stop()
    self.close()
  
app = QApplication(sys.argv)
intro = Intro()
ana = AnaPencere()
ana.show()
sys.exit(app.exec_())

0 Likes

#5

Şu kod görsel açıdan daha güzel gözüküyor …

from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import *


class Form(QDialog):
  """ Just a simple dialog with a couple of widgets
  """
  def __init__(self, parent=None):
    super(Form, self).__init__(parent)
    self.browser = QTextBrowser()
    self.setWindowTitle('Just a dialog')
    self.lineedit = QLineEdit("Write something and press Enter")
    self.lineedit.selectAll()
    layout = QVBoxLayout()
    layout.addWidget(self.browser)
    layout.addWidget(self.lineedit)
    self.setLayout(layout)
    self.lineedit.setFocus()
    self.lineedit.returnPressed.connect(self.update_ui)

  def update_ui(self):
    self.browser.append(self.lineedit.text())


if __name__ == "__main__":
  import sys, time  app = QApplication(sys.argv)

  # Create and display the splash screen
  splash_pix = QPixmap('debian.png')
  splash = QSplashScreen(splash_pix, Qt.WindowStaysOnTopHint)
  splash.setMask(splash_pix.mask())
  splash.show()
  app.processEvents()

  # Simulate something that takes time
  time.sleep(2)

  form = Form()
  form.show()
  splash.finish(form)
  app.exec_()

Örenek bir resim :slight_smile:

1 Like