Python py3dbp kutuya sığmayan itemleri boş kutulara dağıtma

Python’da, eşyaları kutulara py3dbp benzeri bir modül ile yerleştiriyorum. İnşaat alanında kullanılıyor eşyalar dikdörtgen prizması şeklinde. 14 kutum ve 4 eşyam var. Program başlarken eşyaların miktarını giriyorum mesela a eşyasından 10 tane gibi 4 eşyanın amount değerlerini giriyorum. Bazı eşyalar kutuya sığıyor, bazıları uymuyor. Ve buna göre, diğer 13 kutu boş kalır. Çözümü hiçbir yerde bulamadım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Modül sadece tüm eşyaları 1. kutuya yüklüyor ve sığmayanları boş kutulara dağıtmıyor.
Sadece bu fonksiyonu yapamadım.

Modül Dosyam

from decimal import Decimal

DEFAULT_NUMBER_OF_DECIMALS = 3
START_POSITION = [0, 0, 0]

def rect_intersect(item1, item2, x, y):
  d1 = item1.get_dimension()
  d2 = item2.get_dimension()

  cx1 = item1.position[x] + d1[x]/2
  cy1 = item1.position[y] + d1[y]/2
  cx2 = item2.position[x] + d2[x]/2
  cy2 = item2.position[y] + d2[y]/2

  ix = max(cx1, cx2) - min(cx1, cx2)
  iy = max(cy1, cy2) - min(cy1, cy2)

  return ix < (d1[x]+d2[x])/2 and iy < (d1[y]+d2[y])/2


def intersect(item1, item2):
  return (
    rect_intersect(item1, item2, Axis.WIDTH, Axis.HEIGHT) and
    rect_intersect(item1, item2, Axis.HEIGHT, Axis.DEPTH) and
    rect_intersect(item1, item2, Axis.WIDTH, Axis.DEPTH)
  )


def get_limit_number_of_decimals(number_of_decimals):
  return Decimal('1.{}'.format('0' * number_of_decimals))


def set_to_decimal(value, number_of_decimals):
  number_of_decimals = get_limit_number_of_decimals(number_of_decimals)

  return Decimal(value).quantize(number_of_decimals)

class RotationType:
  RT_WHD = 0
  RT_HWD = 1
  RT_HDW = 2
  RT_DHW = 3
  RT_DWH = 4
  RT_WDH = 5

  ALL = [RT_WHD, RT_HWD, RT_HDW, RT_DHW, RT_DWH, RT_WDH]


class Axis:
  WIDTH = 0
  HEIGHT = 1
  DEPTH = 2

  ALL = [WIDTH, HEIGHT, DEPTH]

class Item:
  def __init__(self, name, width, height, depth, weight):
    self.name = name
    self.width = width
    self.height = height
    self.depth = depth
    self.weight = weight
    self.rotation_type = 0
    self.position = START_POSITION
    self.number_of_decimals = DEFAULT_NUMBER_OF_DECIMALS

  def format_numbers(self, number_of_decimals):
    self.width = set_to_decimal(self.width, number_of_decimals)
    self.height = set_to_decimal(self.height, number_of_decimals)
    self.depth = set_to_decimal(self.depth, number_of_decimals)
    self.weight = set_to_decimal(self.weight, number_of_decimals)
    self.number_of_decimals = number_of_decimals

  def string(self):
    return "%s(%sx%sx%s, weight: %s) pos(%s) rt(%s) vol(%s)" % (
      self.name, self.width, self.height, self.depth, self.weight,
      self.position, self.rotation_type, self.get_volume()
    )

  def get_volume(self):
    return set_to_decimal(
      self.width * self.height * self.depth, self.number_of_decimals
    )

  def get_dimension(self):
    if self.rotation_type == RotationType.RT_WHD:
      dimension = [self.width, self.height, self.depth]
    elif self.rotation_type == RotationType.RT_HWD:
      dimension = [self.height, self.width, self.depth]
    elif self.rotation_type == RotationType.RT_HDW:
      dimension = [self.height, self.depth, self.width]
    elif self.rotation_type == RotationType.RT_DHW:
      dimension = [self.depth, self.height, self.width]
    elif self.rotation_type == RotationType.RT_DWH:
      dimension = [self.depth, self.width, self.height]
    elif self.rotation_type == RotationType.RT_WDH:
      dimension = [self.width, self.depth, self.height]
    else:
      dimension = []

    return dimension


class Bin:
  def __init__(self, name, width, height, depth, max_weight):
    self.name = name
    self.width = width
    self.height = height
    self.depth = depth
    self.max_weight = max_weight
    self.items = []
    self.unfitted_items = []
    self.number_of_decimals = DEFAULT_NUMBER_OF_DECIMALS

  def format_numbers(self, number_of_decimals):
    self.width = set_to_decimal(self.width, number_of_decimals)
    self.height = set_to_decimal(self.height, number_of_decimals)
    self.depth = set_to_decimal(self.depth, number_of_decimals)
    self.max_weight = set_to_decimal(self.max_weight, number_of_decimals)
    self.number_of_decimals = number_of_decimals

  def string(self):
    return "%s(%sx%sx%s, max_weight:%s) vol(%s)" % (
      self.name, self.width, self.height, self.depth, self.max_weight,
      self.get_volume()
    )

  def get_volume(self):
    return set_to_decimal(
      self.width * self.height * self.depth, self.number_of_decimals
    )

  def get_total_weight(self):
    total_weight = 0

    for item in self.items:
      total_weight += item.weight

    return set_to_decimal(total_weight, self.number_of_decimals)

  def put_item(self, item, pivot):
    fit = False
    valid_item_position = item.position
    item.position = pivot

    for i in range(0, len(RotationType.ALL)):
      item.rotation_type = i
      dimension = item.get_dimension()
      if (
        self.width < pivot[0] + dimension[0] or
        self.height < pivot[1] + dimension[1] or
        self.depth < pivot[2] + dimension[2]
      ):
        continue

      fit = True

      for current_item_in_bin in self.items:
        if intersect(current_item_in_bin, item):
          fit = False
          break

      if fit:
        if self.get_total_weight() + item.weight > self.max_weight:
          fit = False
          return fit

        self.items.append(item)

      if not fit:
        item.position = valid_item_position

      return fit

    if not fit:
      item.position = valid_item_position

    return fit


class Packer:
  def __init__(self):
    self.bins = []
    self.items = []
    self.unfit_items = []
    self.total_items = 0

  def add_bin(self, bin):
    return self.bins.append(bin)

  def remove_bin(self, bin):
    return self.bins.remove(bin)

  def add_item(self, item):
    self.total_items = len(self.items) + 1

    return self.items.append(item)

  def pack_to_bin(self, bin, item):
    fitted = False

    if not bin.items:
      response = bin.put_item(item, START_POSITION)

      if not response:
        bin.unfitted_items.append(item)

      return

    for axis in range(0, 3):
      items_in_bin = bin.items

      for ib in items_in_bin:
        pivot = [0, 0, 0]
        w, h, d = ib.get_dimension()
        if axis == Axis.WIDTH:
          pivot = [
            ib.position[0] + w,
            ib.position[1],
            ib.position[2]
          ]
        elif axis == Axis.HEIGHT:
          pivot = [
            ib.position[0],
            ib.position[1] + h,
            ib.position[2]
          ]
        elif axis == Axis.DEPTH:
          pivot = [
            ib.position[0],
            ib.position[1],
            ib.position[2] + d
          ]

        if bin.put_item(item, pivot):
          fitted = True
          break
      if fitted:
        break

    if not fitted:
      bin.unfitted_items.append(item)

  def pack(
    self, bigger_first=False, distribute_items=False,
    number_of_decimals=DEFAULT_NUMBER_OF_DECIMALS
  ):
    for bin in self.bins:
      bin.format_numbers(number_of_decimals)

    for item in self.items:
      item.format_numbers(number_of_decimals)

    self.bins.sort(
      key=lambda bin: bin.get_volume(), reverse=bigger_first
    )
    self.items.sort(
      key=lambda item: item.get_volume(), reverse=bigger_first
    )

    for bin in self.bins:
      for item in self.items:
        self.pack_to_bin(bin, item)

      if distribute_items:
        for item in bin.items:
          self.items.remove(item)

Main Dosyam

from binpack import Packer, Bin, Item
import numpy as np
packer = Packer()

def descBin(name, width, height, depth, max_weight):
  packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

def addItem(name, width, height, depth, weight):
  packer.add_item(Item(name, width, height, depth, weight))

name = 'E1C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E2C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E3C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))


name = 'E4C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E5C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E6C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E7C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))


name = 'E8C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E9C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E10C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'E11C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))


name = 'E12C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'EC13C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

name = 'EC14C'
width = 200
height = 200
depth = 200
max_weight = 10
packer.add_bin(Bin(name, width, height, depth, max_weight))

#ITEMS
name = 'E1C'
width = 30
height = 20
depth = 30
weight = 1
amount1 = int(input("(E1C 30 x 20 x 30) Amount: "))
for i in range(amount1):
  packer.add_item(Item(name, width, height, depth, weight))

name = 'E2C'
width = 30
height = 40
depth = 30
weight = 1
amount2 = int(input("(E2C 30 x 40 x 30) Amount: "))
for i in range(amount2):
  packer.add_item(Item(name, width, height, depth, weight))

name = 'E3C'
width = 20
height = 40
depth = 20
weight = 1
amount3 = int(input("(E3C 20 x 40 x 20) Amount: "))
for i in range(amount3):
  packer.add_item(Item(name, width, height, depth, weight))

name = 'E4C'
width = 40
height = 40
depth = 40
weight = 1
amount4 = int(input("(E4C 40 x 40 x 40) Amount: "))
for i in range(amount4):
  packer.add_item(Item(name, width, height, depth, weight))

nameBinD = {0:"E1C", 1:"E2C", 2:"E3C", 3:"E4C", 4:"E5C", 5:"E6C", 6:"E7C", 7:"E8C", 8:"E9C", 9:"E10C", 10:"E11C", 11:"E12C"}
widthBinD = {0:200, 1:200, 2:200, 3:200, 4:200, 5:200, 6:200, 7:200, 8:200, 9:200, 10:200, 11:200}
heightBinD = {0:200, 1:200, 2:200, 3:200, 4:200, 5:200, 6:200, 7:200, 8:200, 9:200, 10:200, 11:200}
depthBinD = {0:200, 1:200, 2:200, 3:200, 4:200, 5:200, 6:200, 7:200, 8:200, 9:200, 10:200, 11:200}
max_weightBinD = {0:10, 1:10, 2:10, 3:10, 4:10, 5:10, 6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10}

nameItemD = {0:"E1C", 1:"E2C", 2:"E3C", 3:"E4C"}
widthItemD = {0:30, 1:30, 2:20, 3:40}
heightItemD = {0:30, 1:40, 2:40, 3:40}
depthItemD = {0:30, 1:30, 2:20, 3:40}
weightItemD = {0:1, 1:1, 2:1, 3:1}
amountItemD = {0:amount1, 1:amount2, 2:amount3, 3:amount4}def back():
  print()
  back = input('Anasayfaya Dönmek İster Misin [Y/N]: ')
  if back[0].upper() == 'Y':
    print()
    menu()
  elif back[0].upper() == 'N':
    print()
    exit()
  else:
    print('\033[92m?')
    exit(0)def banner():
  print("""██████╗ ██╗  ██╗██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ 
██╔══██╗╚██╗ ██╔╝╚════██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗
██████╔╝ ╚████╔╝ █████╔╝██║ ██║██████╔╝██████╔╝
██╔═══╝  ╚██╔╝  ╚═══██╗██║ ██║██╔══██╗██╔═══╝ 
██║    ██║  ██████╔╝██████╔╝██████╔╝██║   
╚═╝    ╚═╝  ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝   
                         
                   
                      """)

banner()def menu():
  try:
    print("\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ")
    banner()
    print()
    print("""E
  1. Add Bin       
  2. Add Items   
  3. Calculate
  """)

    choice = input(' (1-3): ')
    if choice == '1':
      name = input('[+] Name : ')
      width = input('[+] Width : ')
      height = input('[+] Height : ')
      depth = input('[+] Depth : ')
      max_weight = input('[+] Max Weight : ')
      descBin(name, width, height, depth, max_weight)
      back()

    elif choice == "2":
      name = input('[+] Name : ')
      width = input('[+] Width : ')
      height = input('[+] Height : ')
      depth = input('[+] Depth : ')
      weight = input('[+] Weight : ')
      amount = int(input("[+] Amount : "))
      for i in range(amount):
        packer.add_item(Item(name, width, height, depth, weight))
      back()
    
    elif choice == '3':
      packer.pack()
      for b in packer.bins:
        print("| |", b.string())

      print("FITTED ITEMS:")
      for item in b.items:
        print("====> ", item.string())
        
      print("YOU CAN'T LOAD THESE ITEMS ON THIS PALLET:")
      for item in b.unfitted_items:
        print("====> ", item.string())
      back()  except():
    print("x")


    
menu()

Merhaba,

Kodun problem oluşturduğunu düşündüğünüz kısmını paylaşırsanız yardım alma ihtimalini artırabilirsiniz. Aksi taktirde, kimsenin bu kadar uzun bir kodu incelemek isteyeceğini sanmıyorum. Ayrıca kodunuzu kod görünümünde paylaşmanız kodun okunurluğunu artırır. Lütfen aşağıdaki bağlantıları bir ziyaret edin.

hayır uzun bir şey istemiyorum sadece bir fonksiyonu yapamadım düzeltiyorum hemen kodları.

Ben sizin yazdığınız kodun uzun olduğundan bahsediyordum.

hazır python modülü kullanmadığım için benim dosya modülümü göndermem gerek ne istediğimi anlamanız için. Zaten mantığa dayalı bir modül herhangi bir yabancı python modülü kullanılmıyor

Anlıyorum anlamasına da şu an ilgilenemeyeceğim kusuruma bakmayın. Belki arkadaşlar yardımcı olabilirler. Kolay gelsin.