Python pygame de ufak bir sorun

import pygame
import sys

pygame.init()

width=800
height=600
boyut=(width,height)
pencere=pygame.display.set_mode(boyut)

a=pygame.font.SysFont("italic",48)
arti=a.render("+",1,(255,255,255),(0,0,0))

arti_x=0
arti_y=0
arti_size=arti.get_size()


clock=pygame.time.Clock()while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      sys.exit()

  pencere.blit(arti,(arti_x,arti_y))
  arti_x += arti_size[0]

  clock.tick(30)
  pygame.display.update()

Şu şekilde kodlarım var. pygame ekranı ilk açıldığında ekranın (0,0) kordinatlarına bir “+” koyuyor. Daha sonra her yenilemede ilk baştaki "+ " nın yanına bir başka “+” daha koyuyor. Benim istediğim şey ise “+” lar sağ duvara kadar ulaşınca artık baştan 1. artıyı daha sonra 2. artıyı olacak şekilde bir bir silsin. Nasıl yapabilirim? Yardımcı olur musunuz lütfen

import pygame
import sys

pygame.init()

width=800
height=600
boyut=(width,height)
pencere=pygame.display.set_mode(boyut)

a=pygame.font.SysFont("italic",48)
arti=a.render("+",1,(255,255,255),(0,0,0))

arti_sil=a.render("+",1,(0,0,0),(0,0,0))


arti_x=0
arti_y=0
arti_size=arti.get_size()


arti_sil_x=0
arti_sil_y=0

clock=pygame.time.Clock()while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      sys.exit()

  pencere.blit(arti,(arti_x,arti_y))
  arti_x += arti_size[0]

  if arti_x > 800:
    pencere.blit(arti_sil,(arti_sil_x,arti_sil_y))
    arti_sil_x += arti_size[0]  clock.tick(30)
  pygame.display.update()

şu şekilde çözdüm.

Çözüm olarak işaretleyebilirsiniz.

1 Beğeni