Python PyQt5 ile DateTime Methoduyla İki Veri Arasından Bilgi Çekmek

Bir klasör açıp PyQt5 ile oluşturduğum şablondan istenilen verileri çekebiliyorum. İki adet calendar var ve istenilen tarih aralığı sonuçlanıyor. Ama klasördeki dosya sayısı fazla olduğu için uzun sürüyor. Örneğin dosyada mart-temmuz arası veri var ama ben 13 mart ile 17 mart arasını istiyorum. Tüm verilere bakılmadan sadece seçilen veri aralığına nasıl bakılabilir?
(quicksort algoritmasını datetime modülüne uyarlamaya çalıştım fakat hata verdi.)

def getValues():
  
  tarih1 = ui.calendarWidget.selectedDate().toString(QtCore.Qt.ISODate)
  tarih2 = ui.calendarWidget_2.selectedDate().toString(QtCore.Qt.ISODate)

  bul(tarih1,tarih2)
  
def loadProducts():
  table = ui.tableWidget.text()
  print(table)

ui.pushButton_2.clicked.connect(getValues)

an = datetime.datetime.now()
tarih = datetime.datetime.strftime(an, '%d')
print(tarih)


for idx, satir in enumerate(sonuc, 0):
  columns = satir.split("|")
  ui.tableWidget.setHorizontalHeaderLabels(('Tarih','İsim','Tip','Ip','Url'))
  ui.tableWidget.setItem(idx,0,QTableWidgetItem(columns[0]))
  ui.tableWidget.setItem(idx,1,QTableWidgetItem(columns[1]))
  ui.tableWidget.setItem(idx,2,QTableWidgetItem(columns[2]))
  ui.tableWidget.setItem(idx,3,QTableWidgetItem(columns[3]))
  ui.tableWidget.setItem(idx,4,QTableWidgetItem(columns[4]))