Python pyqt5 menubar içine farkli bir py dosyacı acma

Merhaba arkadaslar,
Menubar kullanarak tıkladıgımız bir menude aynı pencere içinde py dosyasını nasıl acabilirim.


yonetici.py
import os

from PyQt5 import QtWidgets
from _ui._yonetici_paneli_form import Ui_MainWindow
import sys

class yonetici(QtWidgets.QMainWindow):
def init(self):
super(yonetici, self).init()
self.ui = Ui_MainWindow()
self.ui.setupUi(self)

  self.ui.menubar.triggered.connect(self.firmacalisan)
def firmacalisan(self):

def app():
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
win = yonetici()
win.show()
sys.exit(app.exec_())
app()

anasayfa.py
from PyQt5 import QtWidgets
from _ui._anasayfaForm import Ui_MainWindow
import sys
import mysql.connector
from PyQt5.QtWidgets import QTableWidgetItem
import os
class anasayfa(QtWidgets.QMainWindow):
def init(self):
super(anasayfa,self).init()

  self.ui = Ui_MainWindow()
  self.ui.setupUi(self)

  self.veriYukle()
  self.ui.btnkEkle.clicked.connect(self.a)
  self.ui.btnkSil.clicked.connect(self.delete)
  self.ui.pushButton_4.clicked.connect(self.veriYukle)
  self.ui.btnExit.clicked.connect(self.exit)
def exit(self):
  quit()
def a(self):
  os.system("kullanici_ekle.py")
def delete(self):
  for item in self.ui.tableWidget.selectedItems():
    print(item.row(),item.column(),item.text())

  baglanti = mysql.connector.connect(
      host="localhost",
      user="root",
      password="Wweefg_12*",
      database="otomasyon",
      auth_plugin="mysql_native_password"
    )
  cursor = baglanti.cursor()
  sql = "delete from kullanicilar where kAdi =%s"
  values = (item.text(),)
  self.ui.label.setText("{0} Adılı kullanıcının kayıdı silinmiştir".format(item.text()))
  cursor.execute(sql,values)
  baglanti.commit()

def veriYukle(self):
  baglanti = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="Wweefg_12*",
    database="otomasyon",
    auth_plugin="mysql_native_password"
  )
  cursor = baglanti.cursor()
  sql = "select * from kullanicilar"
  cursor.execute(sql)
  result = cursor.fetchall()

  self.ui.tableWidget.setRowCount(len(result))
  self.ui.tableWidget.setColumnCount(4)
  self.ui.tableWidget.setHorizontalHeaderLabels(("id","Çalışan Adı","Çalışan Soyadı","Maaş"))
  tablerow = 0
  for row in result:
    print(row)
    self.ui.tableWidget.setItem(tablerow, 0, QtWidgets.QTableWidgetItem(str(row[0])))
    self.ui.tableWidget.setItem(tablerow, 1, QtWidgets.QTableWidgetItem(row[1]))
    self.ui.tableWidget.setItem(tablerow, 2, QtWidgets.QTableWidgetItem(row[2]))
    self.ui.tableWidget.setItem(tablerow, 3, QtWidgets.QTableWidgetItem(str(row[3])))
    tablerow +=1
def app():
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  win = anasayfa()
  win.show()
  sys.exit(app.exec_())

anasayfa.app()

bu da cagırmak istediğim py dosyası