Python pyqt5 seri port class yapısında haberleşme sıkıntısı

Herkese Merhaba,
Python kodumda arayüzle COM portuna bağlandıktan sonra açılır pencere ile seri porttan bağlı olduğum cihaza veri yazmak istiyorum fakat farklı class yapısında olduğu için açılır pencere class yapısı seri portu görmüyor sanırım. Class yapısını çok iyi bilmediğim için danışmak istedim. Diğer class yapısına nasıl yöntem kullanarak bağlı olduğunu gösterebilirim, kodun neresinde ne hata var veya başka bir çözüm yolu var mı?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

import sys
import serial
import time
import logging
import datetime

import modbus_tk.modbus
import modbus_tk.defines as cst
import modbus_tk.modbus_rtu as modbus_rtu

from datetime import datetime

from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import QIcon, QIntValidator
from PyQt5.QtCore import (QCoreApplication, QObject, QRunnable, QThread,
             QThreadPool, pyqtSignal, pyqtSlot)
from PyQt5.QtCore import QTimer
from arav3 import Ui_MainWindow
from kaptanayar1 import Ui_MainWindow2
from icons import *


time.sleep(2)
class Pyuic5_example(QMainWindow):

  def __init__(self):
    super().__init__()

    self.ui = Ui_MainWindow()
    self.ui.setupUi(self)
    
    self.i = 0
    self.baund = 0
    self.port = 0

    
    self.ui.pushButton.clicked.connect(self.mster)
    self.timer = QTimer()

    self.ui.action9600.triggered.connect(self.baund9600)
    self.ui.action19200.triggered.connect(self.baund19200)
    self.ui.action115200.triggered.connect(self.baund115200)
    self.ui.actionCOM1.triggered.connect(self.portCOM1)
    self.ui.actionCOM2.triggered.connect(self.portCOM2)
    self.ui.actionCOM3.triggered.connect(self.portCOM3)
    self.ui.actionCOM4.triggered.connect(self.portCOM4)
    self.ui.actionCOM5.triggered.connect(self.portCOM5)
    self.ui.actionCOM6.triggered.connect(self.portCOM6)
    self.ui.actionCOM7.triggered.connect(self.portCOM7)
    self.ui.actionCOM8.triggered.connect(self.portCOM8)
    self.ui.actionCOM9.triggered.connect(self.portCOM9)
    self.ui.actionCOM10.triggered.connect(self.portCOM10)

    self.ui.pushButtonF11.clicked.connect(self.Help)

    

    
    self.hız=100#timer hızı
    self.timer.timeout.connect(self.okuma1)
    
    self.show()

  def baund9600(self):
    self.baund = '9600'
  def baund19200(self):
    self.baund = '19200'
  def baund115200(self):
    self.baund = '115200'

  def portCOM1(self):
    self.port = 'COM1'

  def portCOM2(self):
    self.port = 'COM2'

  def portCOM3(self):
    self.port = 'COM3'

  def portCOM4(self):
    self.port = 'COM4'

  def portCOM5(self):
    self.port = 'COM5'

  def portCOM6(self):
    self.port = 'COM6'

  def portCOM7(self):
    self.port = 'COM7'

  def portCOM8(self):
    self.port = 'COM8'

  def portCOM9(self):
    self.port = 'COM9'

  def portCOM10(self):
    self.port = 'COM10'

  def mster(self):
    if self.port == 0 :
      self.msg = QMessageBox()
      self.msg.setWindowTitle("Bağlantı Hatası")
      self.msg.setText("Lütfen COM Portu Seçiniz!")
      self.msg.setIcon(QMessageBox.Critical)
      self.msg.exec_()
    elif self.baund == 0 :
      self.msg = QMessageBox()
      self.msg.setWindowTitle("Bağlantı Hatası")
      self.msg.setText("Lütfen BaundRate Seçiniz!")
      self.msg.setIcon(QMessageBox.Critical)
      self.msg.exec_()
    elif self.baund != 0 and self.port != 0:
      try:
        self.master = modbus_rtu.RtuMaster(
          serial.Serial(self.port, baudrate=self.baund, bytesize=8, parity='N', stopbits=1))
        self.master.open()
        self.master.set_timeout(0.5)
        self.master.set_verbose(True)
        print(self.port, " e", self.baund, "baundrate hızında bağlandı")
        self.timer.start(self.hız)
      except:
        print(self.port, " e bağlanılamadı")
        self.msg = QMessageBox()
        self.msg.setWindowTitle("Bağlantı Hatası")
        self.msg.setText("COM Portuna bağlanılamadı..")
        self.msg.setIcon(QMessageBox.Critical)
        self.msg.exec_()  def Help(self):

    self.w1 = ayarf1()
    self.w1.show()

  def zaman(self):

    self.i = self.i + 1

    if (self.i == 101):
      self.ui.textBrowser.clear()
      self.i = 0


  def okuma1(self):

    #time.sleep(0.01)

    try:

      veri1 = self.master.execute ( 1, cst.READ_HOLDING_REGISTERS, 0, 54)

      self.hedef1 = veri1[12]
      self.ui.F1D1.display(self.hedef1)
	except:
      pass

class ayarf1 (QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()

    self.ui = Ui_MainWindow2()
    self.ui.setupUi2(self)
    self.ui.pushButton.clicked.connect(self.yazma)

  def yazma (self):
    try:
      print("yazma denendi")
      self.master.execute(1, cst.WRITE_SINGLE_REGISTER, 37, output_value=500)
      print("yazma başarılı")
    except:
      print("yazma başarısız")
      passapp = QApplication([])
# window = ()
window = Pyuic5_example()
window.show()
app.exec_()