@python Python Program Sorunu

  def secme(secilensekme):
    
    
   

   
    print("Seçilen sekme:", secilensekme + 1) 
    
    global current_frame
    
    if secilensekme == 1:
      
      global sayi
      while True:
        son.pack_forget() 
        print("Burda*")
        if son.winfo_exists:
          break
      

      son.pack()  
      
      
      login.geometry("600x450")
      gizle.pack_forget() 
      
      
      
      
      
        
      bilesen2 = ttk.Frame(
        son,
        width=595,
        height=500
      )
      bilesen2.pack()
      islem="TUTAR"
      liste = tk.Listbox(bilesen2, selectmode=tk.MULTIPLE)
      etiket = tk.Label(bilesen2, text="İŞLEM", font=("Arial", 14))
      etiket.place(relx=0.07,rely=0.05)
      etiket2 = tk.Label(bilesen2, text="KİŞİ", font=("Arial", 14))
      etiket2.place(relx=0.3,rely=0.05)
      etiket3 = tk.Label(bilesen2, text="ZAMAN", font=("Arial", 14))
      etiket3.place(relx=0.532,rely=0.05)
      etiket4 = tk.Label(bilesen2, text=islem, font=("Arial", 14))
      etiket4.place(relx=0.8,rely=0.05)
      liste = tk.Listbox(bilesen2, selectmode=tk.MULTIPLE)
      liste.insert(0,"")
      liste.insert(1,"")
      liste.place(x=45,y=60)
      liste.config(width=500,height=525)   
      if guncelle == True:
        lis=[islemadi,zaman]
        liste.insert(END, "                           ".join(str(nesne) for nesne in lis))
    
      
      
             
    
      
    elif secilensekme == 0:
      gizle.pack()
      son.pack_forget()
     
      
      

  bilesenler.bind("<<NotebookTabChanged>>", lambda event: secme(bilesenler.index(bilesenler.select())))

Bu kod benim hazırladığım banka uygulamasının son işlemler yani son haraketler bölümünden bir kısım notepad modülünü kullanarak bunu yaptım ama son işlemler notebookunua her tıklayışımda yeni bir frame oluşturdu yaklaşık 3,5-4 saattir uğraştıyor çok fazla yöntem denedim yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler