Python random modülü kullanımı

Merhaba arkadaşlar. Bu konuda sizlerle beraber random modülünü biraz inceleyeceğiz. Ama önce bir random modülünün ne işe yaradığına bakalım. Random modülü adından da anlaşılacağı gibi rastgele değerler üretmek yada önceden üretilmiş rastgele değerlerden birini seçmeye yarar. Programlarımızda rastgele değerlere sık sık ihtiyaç duyarız. Mesela programımızı test ederken rastgele değerler çok işe yarar. Zaten random modülünün çok kullanılan bir fonksiyonu var. randint fonksiyonu evet bu fonksiyonu eğer python ile proje yapmışsanız çoğunlukla biliyorsunuzdur. şöyle bir kullanımı var.

import random

rastgele_deger = random.randint(en_küçük_sayı, en_büyük_sayı)

print(rastgele_deger)

evet randint böyle bir fonksiyon. Şimdi de diğer fonksiyonlarına bir göz atalım. Şimdi cmdye şu komutu verin :

python

ve şimdi python programlama dili çalıştı. oraya da

import random

evet random modülünü import ettik şimdi

dir(random)

diyerek random modülünün fonksiyonlarını görebiliriz ben de şu çıktıyı verdi :

tabi ki biz bunları hepsini görmeyeceğiz. Ama buradakiler inanın çok işinize yarayabilir. Random modülündeki bazı işinize yarayabilecek fonksiyonların bir listesi
randint : orada görmüştük ama yine de söyleyeyim küçük sayı ve büyük sayıyı parantezin içine yazılır ve bu fonksiyon küçük sayı ve büyük sayı arasındaki sayıları listeler ve sonrada rastgele birisini seçer
choice : belirtilen dizideki elemanlardan rastgele birini seçer

import random
liste = ['bir' , 'iki', 'üç', 'dört', 'beş', 'altı', 'yedi']
for i in range(4):
    değişken = random.choice(liste)
    print(str(değişken))

çıktı :

shuffle : belirtilen listedeki elemanların yerini rastgele değiştirir

import random

kelimeler = ['bir', 'iki', 'üç', 'dört']

random.shuffle(kelimeler)

print(str(kelimeler))

çıktı :

uniform : randint fonksiyonuna benzer fakat tek farkı sayıyı int olarak değil float olarak yani küsuratlı sayı olarak çevirir

import random

random.uniform(1, 50)

çıktı :

not : bu konu python while for döngülerini fonksiyonları veri tipleri gibi konuları bilenler için yazılmıştır bilmeyenler bu konudan çok bir şey anlamayacaktır.

bunları da yaparsanız konuyu daha iyi anlayabilirsiniz

1. choice fonksiyonu ile konsol üzerinden zar atma programı yapın
2. shuffle fonksiyonu ile bir listedeki verilerin yerini değiştirip for döngüsü ile bunları teker teker yazın
3. uniform kullanarak iki tane küsuratlı rastgele sayıyı toplayıp çıkan sonucu ekrana yazan program yazın

görüşmek üzere :smiley: :smiley:

1 Beğeni