Python random şifre oluşturma

Python’da bir basamağı belli olan 4 basamaklı random bir şifre nasıl oluşturabilirim?? (Örneğin üçüncü basamak 8 gibi)

from random import choice

place = 3
value = '8'
length = 4
NUMBERS = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
pwd = ""

for i in range(length):
  if i + 1 == place:
    pwd += value
  else:
    pwd += choice(NUMBERS)

print(pwd)
2 Beğeni

peki bu kodu 1284 ü elde edene kadar çalıştırmak için nasıl dönüştürürüm acaba

import random

sabit = "8"
yeri = 3
rakam = ""
deneme_sayisi = 0
while rakam != "1284":
  rakam=""
  deneme_sayisi +=1
  for i in range(4):
    if i == yeri-1:
      rakam += sabit
    else:
      rakam += str(random.randint(0,9))
print(f"{deneme_sayisi}.denemede {rakam} sayisi bulundu")

Merak edip kaç denemede bulacağını da ekledim.

1 Beğeni