Python ses arttırma

Selam, kullandığım bir uygulama aracılığı ile sesi kısmak ya da açmak istiyorum bununla ilgili internette sadece windows ses hacmini arttıran uygulamalar bulabildim(belki de doğru arayamamışımdır) bunu hangi modülle ve nasıl sağlayabilirim

Anathtar kelimeler:
how to increase sound in windows 10 with py

Kolay gelsin.

Bu arada şu kod da fena değil hani :slight_smile:

import time
import ctypes

# Import the SendInput object
SendInput = ctypes.windll.user32.SendInput

# C struct redefinitions
PUL = ctypes.POINTER(ctypes.c_ulong)

class KeyBoardInput(ctypes.Structure):
  _fields_ = [
    ("wVk", ctypes.c_ushort),
    ("wScan", ctypes.c_ushort),
    ("dwFlags", ctypes.c_ulong),
    ("time", ctypes.c_ulong),
    ("dwExtraInfo", PUL)
  ]

class HardwareInput(ctypes.Structure):
  _fields_ = [
    ("uMsg", ctypes.c_ulong),
    ("wParamL", ctypes.c_short),
    ("wParamH", ctypes.c_ushort)
  ]

class MouseInput(ctypes.Structure):
  _fields_ = [
    ("dx", ctypes.c_long),
    ("dy", ctypes.c_long),
    ("mouseData", ctypes.c_ulong),
    ("dwFlags", ctypes.c_ulong),
    ("time",ctypes.c_ulong),
    ("dwExtraInfo", PUL)
  ]

class Input_I(ctypes.Union):
  _fields_ = [
    ("ki", KeyBoardInput),
    ("mi", MouseInput),
    ("hi", HardwareInput)
  ]

class Input(ctypes.Structure):
  _fields_ = [
    ("type", ctypes.c_ulong),
    ("ii", Input_I)
  ]

VK_VOLUME_MUTE = 0xAD
VK_VOLUME_DOWN = 0xAE
VK_VOLUME_UP = 0xAF

def key_down(keyCode):
  extra = ctypes.c_ulong(0)
  ii_ = Input_I()
  ii_.ki = KeyBoardInput(keyCode, 0x48, 0, 0, ctypes.pointer(extra))
  x = Input( ctypes.c_ulong(1), ii_ )
  SendInput(1, ctypes.pointer(x), ctypes.sizeof(x))


def key_up(keyCode):
  extra = ctypes.c_ulong(0)
  ii_ = Input_I()
  ii_.ki = KeyBoardInput(keyCode, 0x48, 0x0002, 0, ctypes.pointer(extra))
  x = Input(ctypes.c_ulong(1), ii_)
  SendInput(1, ctypes.pointer(x), ctypes.sizeof(x))


def key(key_code, length = 0):  
  key_down(key_code)
  time.sleep(length)
  key_up(key_code)


def volume_up():
  key(VK_VOLUME_UP)


def volume_down():
  key(VK_VOLUME_DOWN)

def set_volume(int):
  for _ in range(0, 50):
    volume_down()
  for _ in range(int / 2):
    volume_up()

Adam da zaten kardişim dızladım bu kodu iki de modifiye yaptım diyo. :yum: