Python şifreleme

Herkese merhaba. Benim bir python programım var. Ben buna kendi içinde şifreleme yapabiliyorum programın başlangıçta çalışması için şifre soruyor. Fakat ben bu şifreyi benim sunucumdan çeksin istiyorum. Misal programda sabit bir şifre olacak 1234 diye bu şifreyi sunucuya soracak doğruysa devam edecek yanlışsa duracak. Bunu en kısa yoldan nasıl yapabilirim yardımcı olabilecek var mıdır?

Sunucu sadece şifre doğrulama için olacak. Başka hiç bir işlevi olmayacak yani benim tek istediğim bu şifrelemeyi sorgulaması o kadar.

Sunucu dediğin şey veri tabanı mı? Kast ettiğin veri tabanı mı?

import requests

pw = requests.get('https://mongrel.aib.link/aib-generic-ed25519-key-20191125.pub').text[:6]
print(input("sifre: ") == pw)
1 Beğeni

Kod buna benzer bir şey mi

not: kodu çalıştıracaksanız 5 ve 6 satırlara dikkat edin

import tkinter as tk
arayüz = tk.Tk()
arayüz.title("Şifre")
arayüz.geometry("400x200")
a1 = "..........."   #ad gelecek
a2 = "..........."  #şifre gelecek

kullanici = tk.Label(text="KULLANICI ADI:")
kullanici.place(x=20,y=10)

y= tk.StringVar()
kullanici_girisi = tk.Entry(textvariable=y)
kullanici_girisi.place(x=130,y=10)

kullanici = tk.Label(text="Şifre GİRİSİ:")
kullanici.place(x=20,y=35)

x= tk.StringVar()
kullanici_girisi = tk.Entry(textvariable=x)
kullanici_girisi.place(x=130,y=30)

doğru_yanlis = tk.Label(text="", font="Verdana 10 bold")
doğru_yanlis.place(x=100,y=95)
def giris_komut():
 kullan = y.get()
 sif = x.get()
 #
 if kullan == a1 and sif == a2:

  #
  print("doğru")
  doğru_yanlis.config(text="DOĞRU",fg="green")
 else:
  doğru_yanlis.config(text="YANLIŞ",fg="red") 
giris = tk.Button(text="Giris",command=giris_komut)
giris.place(x=150,y=55)

arayüz.mainloop()