Python sözlükten veri çekme hakkında

  'Ahmet: [1234, 600, []],
  'Zeynep': [4321, 600, []],
  'Alberto': [4422, 600, []]
}

print(accounts["Ahmet"])
--------------------------------------------------------
çıktı: [1234, 600, []]

Hocamlar gördüğünüz gibi accounts[“Ahmet”] yazınca sonuç olarak Ahmetin keylerini veriyor fakat ben keylere değilde sadece Ahmet ismine ulaşmak istiyorum nasıl çözerim (döngü kullanmadan yapmam lazım)

Verdiğiniz sözlük veri tipindeki değerin başı gözükmediğinden aşağıdaki gibi kendim uydurarak yazdım.

a = {
  "isimler":
    {
      "Ali":[1,2,3],
      "Veli":[4,5,6],
      "Zeynep":[7,8,9],
      "Ahmet":[10,11,12],
      "Ayşe":[13,14,15]
    }
}
print(list(map(lambda isim: isim, a["isimler"])))

Çıktı: ['Ali', 'Veli', 'Zeynep', 'Ahmet', 'Ayşe']

Aynı sözlük yapısının anahtar (key) değerlerine şu şekilde de ulaşılabilir.

a = {
  "isimler":
    {
      "Ali":[1,2,3],
      "Veli":[4,5,6],
      "Zeynep":[7,8,9],
      "Ahmet":[10,11,12],
      "Ayşe":[13,14,15]
    }
}

print(a["isimler"].keys())

Çıktı;

dict_keys(['Ali', 'Veli', 'Zeynep', 'Ahmet', 'Ayşe'])