Python taban değiştirme

merhaba.ikilik tabandan onluk tabana,onluk tabandan ikilik tabana dönüştürme işlemi yapan bir program yazdım.Bu kısım sorunsuz çalışıyor. İkilik tabandan onluk tabana çevirme seçeneğinde kullanıcı tarafından girilen sayının yalnızca 0 ve 1 içerip içermediği kontrol edilmeli, girilen sayı uygun olana dek
kullanıcıdan sayı istenmeye devam edilmesini istiyorum ama başaramadım.Nasıl yapacağımla ilgili bir fikriniz var mı?( Basit olduğunun farkındayım ama yapamadım işte lütfen linçlemeyin.Öğrenmek istiyorum sadece.)

a = 1
yenisayi = ""
while True:
  print("1- Ikilik tabandan onluk tabana cevirme")
  print("2- Onluk tabandan ikilik tabana cevirme")
  print("3- Cikis")
  secim = int(input("Lutfen yapmak istediğiniz islemi giriniz:"))

  if secim == 1:
    z = (input("Lutfen cevirmek istediğiniz sayiyi giriniz:"))
    uzunluk = len(z)

    for i in z:
      if i != 0 or i != 1:
        print("Lutfen ikilik sayi sistemine uygun bir deger giriniz.")
        continue

    alinansayi = int(z)
    basamak = 0
    toplam = 0

    while alinansayi > 0:
      basamak += 1
      alinansayi = alinansayi // 10

    for a in range(basamak):
      k = int(z[a])
      toplam += k * (2 ** (basamak - a - 1))

    print("Onluk tabandaki degeri:", toplam)

  if secim == 2:
    sayi = int(input("Lutfen cevirmek istediğiniz sayiyi giriniz:"))
    while sayi:
      yenisayi = str(int(sayi) % 2) + yenisayi
      sayi = sayi // 2
    print(yenisayi)
    yenisayi = ""

  if secim == 3:
    print("Cikiliyor")
    break

“0 ve 1 içerip içermediği kontrol edilmeli” bunun için

a=int(input())
print(type(a))
b=str(a)
print(type(b))
liste=[]

for i in range(len(b)) :
  print(b[i])
  liste.append((b[i]))

print(liste)
if "0" or "1" in liste:
  print("sayı içinde 0 ve ya 1 var")

else:
  print("sayı içinde 0 veya 1 yok")

bu kod belki yardımcı olur ustam


while True:
  print("1- Ikilik tabandan onluk tabana cevirme")
  print("2- Onluk tabandan ikilik tabana cevirme")
  print("3- Cikis")
  secim = int(input("Lutfen yapmak istediğiniz islemi giriniz:"))

  if secim == 1:
    z = input("Lutfen ikilik taban sayisini giriniz:")
    while True:
      try:
        if int(z, 2):
          print(int(z, 2))
          break
      except ValueError:
        print("ikilik taban 1 ve 0 lardan oluşmalı")
        break

  if secim == 2:
    sayi = input("Lutfen onluk taban sayisini giriniz:")
    print(bin(int(sayi))[2:])
    

  if secim == 3:
    print("Cikiliyor")
    break

istihza belgelerinde sayı sistemleri var. Sayma Sistemleri — Yazbel Python Belgeleri

yenisayi = ""
kontrol=1
while True:
  print("1- Ikilik tabandan onluk tabana cevirme")
  print("2- Onluk tabandan ikilik tabana cevirme")
  print("3- Cikis")
  secim = int(input("Lutfen yapmak istediğiniz islemi giriniz:"))

  if secim == 1:
    z = (input("Lutfen cevirmek istediğiniz sayiyi giriniz:"))

    while True:
      for i in z:
        if int(i) != 0 and int(i) != 1:
          kontrol=0

      if kontrol==0:
        print("Lutfen ikilik sayi sistemine uygun bir deger giriniz.")
        break
      if kontrol == 1:
        ar = [int(i) for i in z]
        ar = ar[::-1]
        res = []
        for i in range(len(ar)):
          res.append(ar[i] * (2 ** i))
        sum_res = sum(res)
        print('Decimal Number is : ', sum_res)
        break


  if secim == 2:
    sayi = int(input("Lutfen cevirmek istediğiniz sayiyi giriniz:"))
    while sayi:
      yenisayi = str(int(sayi) % 2) + yenisayi
      sayi = sayi // 2
    print(yenisayi)
    yenisayi = ""

  if secim == 3:
    print("Cikiliyor")
    break

kodu bu sefer ben yazmadım alıntı yaptım. python - Converting binary to decimal integer output - Stack Overflow

Bu kisim calisiyor mu?
Hangi i degerlerinde bu if’e giriyor?
Ekrana yazdirip bakin.