Python Tkinter ile combomunu değiştirme

Merhaba seçtiğimde dersin konu anlatımı açacak bir program yazmaya çalışıyorum ama bir konuda takıldım.
Checkboxları seçince combomenuye konuların gelmesini istiyorum ama yapamadım. Araştırdım ama combomenunun içini nasıl değiştiriceğimi bulamadım. Nasıl yapabilirim?

import tkinter
from tkinter import *
from tkinter import ttk
ana = tkinter.Tk()
ana.geometry(‘300x300’)

def den():
print(sec.get())
if sec.get() == 1 :
ders2.invoke()
elif sec2.get() == 1:
ders1.invoke()

def secim(event) :
print(“secim yapildi”)
print(konu_listesi.get())
if konu_listesi.get() == D10:
warnk()

sec = IntVar()
sec2 = IntVar()
ders1=Checkbutton(ana, text= ‘Ders-I’, variable=sec)
ders2=Checkbutton(ana, text= ‘Ders-II’, variable=sec2)
ders1.pack()
ders2.pack()
print(sec)
print(sec2)
bt= tkinter.Button(ana, text=‘deneme’,command= den )
bt.pack()

labelTop = tkinter.Label(ana, text = “Ders seçiniz:”)
labelTop.pack()
konu_listesi = ttk.Combobox(ana,values=[
“D1”,
“D2”,
“D3”,
“D4”,
“D5”,
“D6”,
“D7”,
“D8”,
“D9”,
“D10”,
“D11”,
“D12”,
“D13”,
“D14”,
“D15”])
konu_listesi.current(1)
konu_listesi.bind(“<>”, secim)
konu_listesi.pack()

ana.mainloop()

Biraz kötü gözükse de şu şekilde yaptım:

def den():
global konularr
print(sec.get())
if sec.get() == 1 :
  konularr+=["D1","D2","D3","D4","D5","D6","D7","D8"]
  konularr = list(set(konularr))
  konularr.sort()
  print(konularr)
  konu_listesi.config(values=konularr)

if sec2.get() == 1:
  konularr+=["D9","D10","D11","D12","D13","D14","D15"]
  konularr = list(set(konularr))
  konularr.sort()
  konu_listesi.config(values=konularr)

konularr diye liste oluşturup tik atınca konuların içine girmesi için ayarladım ayrıca list(set()) ile tekrar tekrar aynı konuların oluşmasını engelledim. Sort ile de belirli bi sırada kalmalarını sağladım 1. sırada *Seçiniz diye yazı kalsın diye listenin 1. elemanını ‘*Seçiniz’ yaptım. Belki ilerde birine lazım olur.

Not: Tiki kaldırınca listeden çıksın istiyorsanız sec.get() == 0 ekleyebilirsiniz.