Python tkinter ile RGB uygulaması sorun yaşıyorum

from tkinter import *
pencere = Tk()
pencere.geometry("300x300")

def renk():
  r = sred.get() #spinbox tan gelen değerler str tipindedir.
  g = sgreen.get()
  b = sblue.get()
  #hex = 16 lık kodlara çevirecez.
  rhex = hex(int(r)) #0x5
  ghex = hex(int(g))
  bhex = hex(int(b))
  color = "#" + rhex.replace("0x","") + ghex.replace("0x","") + bhex.replace("0x","")
  print(color)
  pencere.configure(bg=color) #6b3


lred = Label(text="Kırmızı").place(x=20, y=20)
sred = Spinbox(font="Verdana 12",
        from_=0,
        to=15,
        width=5,
        command=renk).place(x=80, y=20)

lgreen = Label(text="Yeşil").place(x=20, y=50)
sgreen = Spinbox(font="Verdana 12",
         from_=0,
         to=15,
         width=5,
         command=renk).place(x=80, y=50)

lblue = Label(text="Mavi").place(x=20, y=80)
sblue = Spinbox(font="Verdana 12",
        from_=0,
        to=15,
        width=5,
        command=renk).place(x=80, y=80)

mainloop()

Ben bu kodları daha önceden çalıştırdığımda hata almadan çalışıyordu fakat şimdi deneyince
hata alıyorum. Halbuki kodlarımda değişiklik yok. Bu neden kaynaklanıyor???

hatanın kaynağı buradaki ile aynı