Python Tkinter Label "Size" komutu

Merhabalar, tkinter da bir label a image koydum. Daha iyi gözükmesi için fotoğrafın boyutunu ayarlamaya çalışıyorum.Label’a
my_label.config(fontsize=‘50’) veya my_label.config(size=‘50’) kodlarını eklediğimde aşağıdaki hataları alıyorum.
line 1638, in configure
return self._config(‘configure’, cnf, kw)
self.tk.call(_flatten((self._w, cmd)) + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: unknown option “-size”

label widgeti icin size diye bi parametre yok

  @overload
  def configure(
    self,
    cnf: Optional[Dict[str, Any]] = ...,
    *,
    activebackground: _Color = ...,
    activeforeground: _Color = ...,
    anchor: _Anchor = ...,
    background: _Color = ...,
    bd: _ScreenUnits = ...,
    bg: _Color = ...,
    bitmap: _Bitmap = ...,
    border: _ScreenUnits = ...,
    borderwidth: _ScreenUnits = ...,
    compound: _Compound = ...,
    cursor: _Cursor = ...,
    disabledforeground: _Color = ...,
    fg: _Color = ...,
    font: _FontDescription = ...,
    foreground: _Color = ...,
    height: _ScreenUnits = ...,
    highlightbackground: _Color = ...,
    highlightcolor: _Color = ...,
    highlightthickness: _ScreenUnits = ...,
    image: _ImageSpec = ...,
    justify: Literal["left", "center", "right"] = ...,
    padx: _ScreenUnits = ...,
    pady: _ScreenUnits = ...,
    relief: _Relief = ...,
    state: Literal["normal", "active", "disabled"] = ...,
    takefocus: _TakeFocusValue = ...,
    text: Union[float, str] = ...,
    textvariable: Variable = ...,
    underline: int = ...,
    width: _ScreenUnits = ...,
    wraplength: _ScreenUnits = ...,

fotografi yeniden boyutlandirmayi deneyebilirsiniz

image = Image.open('foto.png')
image = image.resize((450, 350)