Python tkinter şifreleme ekranı(yardım ederseniz sevinirim)

merhaba bu koda bir giriş ekranı eklemeye çalışıyorum 1-2 saatir fakat beceremedim (kullanıcı adı şifre soracak ve ekran kaybolacak bu kod açılacak ) yardımcı olursanız sevinirim


from tkinter import *

class Depo:

  def __init__(self,pencere):     #### sınıf örneğinin kullanıma hazır olması için gereken tüm işlemler _init_() metodu içerisinde yapılır

    self.pencere=pencere

    self.pencere.title("depo durumu")

    self.pencere.geometry("800x500+250+50")

    self.pencere.resizable(FALSE,FALSE)

    self.pencere.configure (background="grey" )

    #################

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.01 , relwidth =800 , rely=0.25 ) # relheight kalınlık ,width uzunluk , rely y ekseninde harakter

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.01 , relwidth =800 , rely=0.50 )

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.01 , relwidth =800 , rely=0.75 )

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.01 , relwidth =800 , rely=0.99 )

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.75 , relwidth =0.007 , relx=0.34 , rely=0.25 )

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.75 , relwidth =0.007 , relx=0.68 , rely=0.25 )

    ####raf1

    cizgi = Button(bg="white",text="1.RAF" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.23 , relx=0.136)

    ###1.1

    self.giris1 =Entry()

    self.giris1.pack()

    self.giris1.place(relheight=0.04 , rely=0.30 , relx=0.15)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.30 , relx=0.009)

    self.giris2 =Entry()

    self.giris2.pack()

    self.giris2.place(relheight=0.04 , rely=0.35 , relx=0.15)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.35 , relx=0.001)

    ###1.2

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.55 , relx=0.15)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.55 , relx=0.009)

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.60 , relx=0.15)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.60 , relx=0.001)

    ###1.3

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.80 , relx=0.15)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.80 , relx=0.009)

    giris1 =Entry()

    giris1.pack()

    giris1.place(relheight=0.04 , rely=0.85 , relx=0.15)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.85 , relx=0.001)

    ####2.raf

    cizgi = Button(bg="white",text="2.RAF" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.23 , relx=0.472)

    ###2.1

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.30 , relx=0.50)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.30 , relx=0.359)

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.35 , relx=0.50)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.35 , relx=0.351)

    ###2.2

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.55 , relx=0.50)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.55 , relx=0.359)

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.60 , relx=0.50)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.60 , relx=0.351)

    ###2.3

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.80 , relx=0.50)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.80 , relx=0.359)

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.85 , relx=0.50)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.85 , relx=0.351)

    ###3.RAF

    cizgi = Button(bg="white",text="3.RAF" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.23 , relx=0.802)

    ###3.1

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.30 , relx=0.85)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.30 , relx=0.709)

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.35 , relx=0.85)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.35 , relx=0.701)

    ###3.2

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.55 , relx=0.85)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.55 , relx=0.709)

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.60 , relx=0.85)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.60 , relx=0.701)

    ###3.3

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.80 , relx=0.85)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME ADI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.80 , relx=0.709)

    giris =Entry()

    giris.pack()

    giris.place(relheight=0.04 , rely=0.85 , relx=0.85)

    cizgi = Button(bg="white",text="MALZEME MİKTARI" ,state= "disabled" )

    cizgi.pack()

    cizgi.place(rely=0.85 , relx=0.701)

    siparis1 = Button(text="SİPARİŞ", command=self.yeniPencereEkle)

    siparis1.pack()

    siparis1.place(rely=0.95, relx=0.9)

    ####kaydet

    siparis1 = Button(text="KAYDET",command=self.Kayit)

    siparis1.pack()

    siparis1.place(rely=0.95, relx=0.83)

    ##başlık

    yazı = Label(text="ÜNÇA YEDEK PARÇA DEPOSU", fg="yellow", bg="black", font=("Open Sans", "17", "bold"))

    yazı.pack()

  def yeniPencereEkle(self):

    yeniPencere = Toplevel()

    siparis = Button(yeniPencere , text="GELİŞ SÜRELERİ\nÇiviler=1gün\nbobin=5gün\nconta=4gün\nCıvatalar=2gün\nRulman=4gün\nsipariş vermek için 04441911 nolu numarayı arayabilirsiniz" ,command=yeniPencere.destroy, bg="white", state="disabled")

    siparis.pack()

  def Kayit(self):

    dosya = open("C:\prj/raf2.txt","w")

    dosya.write("{}".format(self.giris1.get()))

pencere=Tk()

uygulama=Depo(pencere)

pencere.mainloop,

bu kodla birleştirmeye çalışıyorum

from tkinter import *

pencere=Tk()
pencere.title("coderlife")
pencere.geometry("200x100")


def ana():
  mesaj=Label(text="Bilgiler Doğru\nSisteme Giriş Yapıldı")
  mesaj.pack()
  
def kontrol():
  kont_ad=str(ad.get()) # get ile kutu içindeki bilgiler alınır
  kont_sifre=str(sifre.get())

  if kont_ad==u"admin" and kont_sifre==u"sifre": # alınan bilgiler doğru ise
    kul_adi.destroy() # destroy() nesneleri yok eder
    kul_sifre.destroy()
    ad.destroy()
    sifre.destroy()
    buton.destroy()

    # hepsini temizledik. şimdi ana fonksiyona geçelim
    ana()
    
  else: # doğru değil ise tepki verme
    pass


def giris():
  global ad,sifre,kul_adi,kul_sifre,buton # diğer fonksiyonlarda kullanabilmek için global yaptık
  
  kul_adi=Label(text="Kullanıcı Adı")
  kul_adi.grid(row=0,column=0)
  
  kul_sifre=Label(text="Şifre")
  kul_sifre.grid(row=1,column=0)

  ad=Entry()
  ad.grid(row=0,column=1)

  sifre=Entry()
  sifre.grid(row=1,column=1)

  buton=Button(text="Giriş",command=kontrol) # tıklandığı zaman kontrol() fonksiyonu çağrılır
  buton.grid(row=2,column=1)


giris() # program buradan başlıyor

mainloop()

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek kodlarınıza nasıl kod görünümü verebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Yanlış anlamayın ama defalarca aynı değişken ismiyle farklı widgetler tanımlamışsınız. Kodlar maalesef çok kötü yazılmış. :confused:

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.01 , relwidth =800 , rely=0.25 ) # relheight kalınlık ,width uzunluk , rely y ekseninde harakter

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

    cizgi.place(relheight=0.01 , relwidth =800 , rely=0.50 )

    cizgi = Label(bg="black")

    cizgi.pack()

İlk kodları çalıştırmaya çalışırken şöyle bir hata aldım:

X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
 Major opcode of failed request: 53 (X_CreatePixmap)
 Serial number of failed request: 955
 Current serial number in output stream: 1154
``