Python - TypeError: setText(self, str): argument 1 has unexpected type 'float'

Merhaba_. def cevirici_ içindeki bir hata yüzünden:

Traceback (most recent call last):
 File "C:/Users/user1/Desktop/git hub/denemeb²kt²m.py", line 168, in cevirici
  self.lineEdit_2.setText(cevabimiz)
TypeError: setText(self, str): argument 1 has unexpected type 'float'

Process finished with exit code 1

hatası alıyorum . yardımcı olabilirmisiniz ?

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtGui import QIcon
from PyQt5.QtWidgets import qApp


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
   ....(qtdesigner codes . i skip this part)


    self.pushButton.clicked.connect(self.cevirici)
    self.pushButton_2.clicked.connect(self.cikis)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.label_2.setText(_translate("MainWindow", "Birinci Döviz"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "İkinci Döviz"))
    self.label_3.setText(_translate("MainWindow", "Miktar"))
    self.label_4.setText(_translate("MainWindow", "Sonuç :"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "Çevir"))
    self.pushButton_2.setText(_translate("MainWindow", "Çıkış Yap"))

  def cevirici(self):
    import requests

    import sys

    url = "http://api.fixer.io/latest?base="

   

    birinci_doviz = self.comboBox.currentText()
    ikinci_doviz = self.comboBox_2.currentText()

    miktar = int(self.lineEdit.text())

    response = requests.get(url + birinci_doviz)

    json_verisi = response.json()

    cevabimiz = float(json_verisi["rates"][self.comboBox_2.currentText()] * miktar)

    self.lineEdit_2.setText(self.cevabimiz)
  def cikis(self):
    qApp.quit()  

if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_MainWindow()
  ui.setupUi(MainWindow)
  MainWindow.show()
  sys.exit(app.exec_())

Merhaba.

Aşağıdaki satırı;

self.lineEdit_2.setText(self.cevabimiz)

şu şekilde yazmayı dener misiniz:

self.lineEdit_2.setText(str(self.cevabimiz))

Görüldüğü kadarıyla setText metodu float türdeki değerleri kabul etmiyor. Bunun için float'u str türüne çevirmemiz gerek.

İyi çalışmalar.