Python üzerinden selenium modülünü kullanırken hata!

Selenium ve Python Kullanarak bir site içerisinde dolaşmayı hedeflemekteyim lakin ufak ve saçma bir hata alıyorum. Hata şu;
ConnectionAbortedError(10053, ‘Kurulan bir bağlantı, ana makinenizdeki yazılım tarafından iptal edildi’, None, 10053, None)

Virüs programını kapattım, hatta sildim. Windows güvenlik duvarını kapattım ama hala aynı hatayı almaktayım.
Not: Site açılıyor ama butona tıklamaya çalıştırdığım zaman izin vermiyor.
Kodlar ise şu şekilde:

from selenium import webdriver
import time
browser = webdriver.Firefox()
browser.get("https://www.instagram.com")
#//*[@id="react-root"]/section/main/article/div[2]/div[2]/p/a 
#xpath şeklinde kopyaladığımız buton yolunu alıyoruz

giris_yap = browser.find_element_by_xpath("//*[@id='react-root']/section/main/article/div[2]/div[2]/p/a")
giris_yap.click()
time.sleep(2)
username = browser.find_element_by_name("username")
pw = browser.find_element_by_name("password")

username.send_keys ("id")
pw.send_keys ("pw")

time.sleep(3)


browser.Close()