Python3 kivy popup açılmıyor?

iyi akşamlar kodlar şöyle:
nerde hata yapıyorum?

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.core.window import Window
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.checkbox import CheckBox

class olay(App):

def on_checkbox_active(onayKutu, value):
  if value:
    print('Checkbox', onayKutu, 'aktif')
  else:
    print('Checkbox', onayKutu, 'deaktif')
 	
def build(self):

  self.anaDuzen = BoxLayout()

  self.onaySatir = BoxLayout()
 
  self.onayYazi = Label(text = "Deneme Kutusu")
  self.onayKutu = CheckBox()

  self.onaySatir.add_widget(self.onayYazi)
  self.onaySatir.add_widget(self.onayKutu)
 
  self.anaDuzen.add_widget(self.onaySatir)
  
  self.onayKutu.bind()
 
  return self.anaDuzen

olay().run()

Burada bir Popup pencere kodu göremiyoruz. Şu sayfadan yardım alabilirsiniz

https://belgeler.yazbel.com/python-istihza/Ucuncu_taraf_moduller/kivy_dersleri/widgets2.html#popup

2 Beğeni

günaydın teşekkür ederim, hallettim teşekkürler :slight_smile:

1 Beğeni