Python3 Tkinter da Tek bir Text kutucuğu oluşturup o kutucuğa 4 tane çizgi nasıl çizilir? (separator gibi) (Eğer biliyosanız text kutucuğu ttk da nasıl birden fazla oluşturulur onuda gönderebilirmisiniz (ve yerleri nasıl oluşturulabilir(değiştirilebi

Ne amaçla soruyosunuz diye sorucak olursanız Ayrıntılar kulladığım kod da :

from tkinter import *

import tkinter.ttk

from tkinter import messagebox

import tkinter as tk

from tkinter import filedialog

pncr = tk.Tk()

pncr.geometry("7000x7000")

pncr.title("x")

logo=Label(text="x",font="times 120 italic",fg="green")

logo.pack(padx=500,pady=380)

def p1():

  pc = tkinter.Tk()

  pc.geometry("6000x10000")

  pc.wm_title("Hellim")

  l=tkinter.Label(pc, text="Hellim Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685,pady=5)

  w = tkinter.Entry(pc,width=26)

  w.grid(column=5,row=10)

  btn1=tkinter.Button(pc, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn1.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn2=tkinter.Button(pc, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn2.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn3=tkinter.Button(pc, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn3.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn4=tkinter.Button(pc, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn4.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn5=tkinter.Button(pc, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn5.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn6=tkinter.Button(pc, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn6.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

def p2():

  from tkinter import Text, Tk

  from tkinter import ttk

  pc1 = tkinter.Tk()

  pc1.geometry("650x400")

  pc1.wm_title("Kaşar")

  btn7=tkinter.Button(pc1, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn7.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn8=tkinter.Button(pc1, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn8.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn9=tkinter.Button(pc1, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn9.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn10=tkinter.Button(pc1, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn10.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn11=tkinter.Button(pc1, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn11.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn12=tkinter.Button(pc1, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn12.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

  
        

  pc1.mainloop()

def p3():

  pc2 = tkinter.Tk()

  pc2.geometry("650x400")

  pc2.wm_title("Süzme Yoğurt")

  l=tkinter.Label(pc2, text="Süzme Yoğurt üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn13=tkinter.Button(pc2, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn13.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn14=tkinter.Button(pc2, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn14.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn15=tkinter.Button(pc2, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn15.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn16=tkinter.Button(pc2, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn16.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn17=tkinter.Button(pc2, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn17.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn18=tkinter.Button(pc2, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn18.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

def p4():

  pc3 = tkinter.Tk()

  pc3.geometry("650x400")

  pc3.wm_title("Mozerella")

  l=tkinter.Label(pc3, text="Mozerella Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn19=tkinter.Button(pc3, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn19.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn20=tkinter.Button(pc3, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn20.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn21=tkinter.Button(pc3, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn21.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn22=tkinter.Button(pc3, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn22.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn23=tkinter.Button(pc3, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn23.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn24=tkinter.Button(pc3, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn24.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

def p5():

  pc4 = tkinter.Tk()

  pc4.geometry("650x400")

  pc4.wm_title("Ayran")

  l=tkinter.Label(pc4, text="Ayran Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn25=tkinter.Button(pc4, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn25.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn26=tkinter.Button(pc4, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn26.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn27=tkinter.Button(pc4, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn27.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn28=tkinter.Button(pc4, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn28.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn29=tkinter.Button(pc4, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn29.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn30=tkinter.Button(pc4, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn30.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

 

def p6():

  pc5 = tkinter.Tk()

  pc5.geometry("650x400")

  pc5.wm_title("Taze yoğurt")

  l=tkinter.Label(pc5, text=" Taze Yoğurt Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn31=tkinter.Button(pc5, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn31.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn32=tkinter.Button(pc5, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn32.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn33=tkinter.Button(pc5, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn33.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn34=tkinter.Button(pc5, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn34.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn35=tkinter.Button(pc5, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn35.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn36=tkinter.Button(pc5, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn36.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

def p7():

  pc6 = tkinter.Tk()

  pc6.geometry("650x400")

  pc6.wm_title("Tereyağ")

  l=tkinter.Label(pc6, text="Tereyağ Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn37=tkinter.Button(pc6, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn37.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn38=tkinter.Button(pc6, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn38.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn39=tkinter.Button(pc6, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn39.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn40=tkinter.Button(pc6, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn40.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn41=tkinter.Button(pc6, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn41.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn42=tkinter.Button(pc6, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn42.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

def p8():

  pc7 = tkinter.Tk()

  pc7.geometry("650x400")

  pc7.wm_title("Kaymak")

  l=tkinter.Label(pc7, text="Kaymak Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn43=tkinter.Button(pc7, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn43.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn44=tkinter.Button(pc7, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn44.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn45=tkinter.Button(pc7, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn45.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn46=tkinter.Button(pc7, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn46.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn47=tkinter.Button(pc7, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn47.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn48=tkinter.Button(pc7, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn48.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

  

def p9():

  pc8 = tkinter.Tk()

  pc8.geometry("650x400")

  pc8.wm_title("Kase yoğurt")

  l=tkinter.Label(pc8, text="Kase Yoğurt Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn49=tkinter.Button(pc8, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn49.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn50=tkinter.Button(pc8, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn50.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn51=tkinter.Button(pc8, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn51.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn52=tkinter.Button(pc8, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn52.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn53=tkinter.Button(pc8, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn53.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn54=tkinter.Button(pc8, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn54.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

def p10():

  pc9 = tkinter.Tk()

  pc9.geometry("650x400")

  pc9.wm_title("Diyet yoğurt")

  l=tkinter.Label(pc9, text="Diyet Yoğurt Üretim", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn55=tkinter.Button(pc9, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn55.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn56=tkinter.Button(pc9, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn56.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn57=tkinter.Button(pc9, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn57.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn58=tkinter.Button(pc9, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn58.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn59=tkinter.Button(pc9, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn59.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn60=tkinter.Button(pc9, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn60.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

  

def p11():

  pc10 = tkinter.Tk()

  pc10.geometry("650x400")

  pc10.wm_title("---")

  l=tkinter.Label(pc10, text="---", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn61=tkinter.Button(pc10, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn61.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn62=tkinter.Button(pc10, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn62.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn63=tkinter.Button(pc10, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn63.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn64=tkinter.Button(pc10, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn64.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn65=tkinter.Button(pc10, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn65.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn66=tkinter.Button(pc10, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn66.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

def p12():

  pc11 = tkinter.Tk()

  pc11.geometry("650x400")

  pc11.wm_title("---")

  l=tkinter.Label(pc11, text="---", font="times 22 italic")

  l.grid(padx=685, pady = 5, column = 5,row = 1)

  btn67=tkinter.Button(pc11, text="Kuru Made-% ",bg="green",font="times 22 italic")

  btn67.place(x=20, y=600, width=200, height=70)

  btn68=tkinter.Button(pc11, text="Yağ-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn68.place(x=280, y=600, width=200, height=70)

  btn69=tkinter.Button(pc11, text="protein-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn69.place(x=540, y=600, width=200, height=70)

  btn70=tkinter.Button(pc11, text="Ph Değeri-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn70.place(x=800, y=600, width=200, height=70)

  btn71=tkinter.Button(pc11, text="Laktoz-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn71.place(x=1060, y=600, width=200, height=70)

  btn72=tkinter.Button(pc11, text="Randıman-%",bg="green",font="times 22 italic")

  btn72.place(x=1320,y=600, width=200, height=70)

  

#üst

buton1=Button(text="Hellim",bg="green",command=p1)

buton1.place(x=20, y=20, width=200, height=70)

buton2=Button(text="Kaşar",bg="green", command=p2)

buton2.place(x=455, y=20, width=200, height=70)

buton3=Button(text="Süzme youğurt",bg="green",command=p3)

buton3.place(x=890, y=20, width=200, height=70)

buton4=Button(text="Mozerella",bg="green", command=p4)

buton4.place(x=1325, y=20, width=200, height=70)

#alt

buton5=Button(text="Ayran",bg="green", command=p5)

buton5.place(x=20, y=860, width=200, height=70)

buton6=Button(text="Taze yoğurt",bg="green", command=p6)

buton6.place(x=455, y=860, width=200, height=70)

buton7=Button(text="Tereyağ",bg="green",command=p7)

buton7.place(x=890, y=860, width=200, height=70)

buton8=Button(text="Kaymak",bg="green",command=p8)

buton8.place(x=1325, y=860, width=200, height=70)

#yan butonlar

buton9=Button(text="Kase yoğurt", bg="green",command=p9)

buton9.place(x=20, y=300, width=200, height=70)

buton10=Button(text="diyet yoğurt", bg="green",command=p10)

buton10.place(x=20, y=625, width=200, height=70)

buton11=Button(text="---", bg="green",command=p11)

buton11.place(x=1325, y=300, width=200, height=70)

buton12=Button(text="---", bg="green",command=p12)

buton12.place(x=1325, y=625, width=200, height=70)

mainloop()

diyelim ki hellime tıkladınız text gösterilen parametrelerin altın da olucak biçimde