Pythonda 1.dereceden 2 bilinmeyenli denklemler nasıl çözülür

örneğin
x+2y=5
3x-5y=18

bunu nasıl kodlayabilirim hatta 1.denklemin x ini ve y sini dışarıdan input ile almak istiyorum

Bu konular sayısal yöntemler dersinin konuları. Aşağıdaki iki video, sana neyin ne olduğunu anlatıp nasıl çözeceğini gösteriyor. Mantığı anladıktan sonra kodunu yazmak en kolay kısım.

Bu videoda lineer sistemlerin tanıtımı var

Bu videoda ise, gauss eliminasyon yönteminin anlatımı var.

Kolay gelsin.

1 Beğeni

sympy kütüphanesini kullanabilirsiniz.

from sympy import symbols, Eq, solve

x, y = symbols('x y')

first_equation = Eq(x + 2*y, 5)
second_equation = Eq(3*x -5*y, 18)

solution = solve((first_equation, second_equation), (x, y))

for key in solution:
    print(f"{key} = {solution[key]}")

Çıktı:

x = 61/11
y = -3/11

Bunlara ek olarak, kütüphanesiz çözüm için doğrusal cebirde kullanılen yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Alternatif çözüm olarak da numpy ve scipy kullanabilirsiniz.

import numpy as np
from scipy import linalg

coefficient_matrix = np.array([[1, 2], [3, -5]])
variable_matrix = np.array(["x", "y"])
constant_matrix = np.array([5, 18])
result = linalg.solve(coefficient_matrix, constant_matrix)

for variable, entry in zip(variable_matrix, result):
    print(f"{variable} = {entry}")

Çıktı:

x = 5.545454545454546
y = -0.27272727272727276
1 Beğeni

Neden önceden sorduğun sorunun aynısını tekrar soruyorsun? Keşke soruya ilgi gösterdiğini belli etseydin. Yazık, resmen kabalık!

Bir cevap yazsaydın yardım mı etmeyecektik?

7 Beğeni