Python'da veritabanı oluşturma

  import sqlite3
database_connect = sqlite3.connect('sınıf.db')
imlec= database_connect.cursor()
imlec.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS ogrenciler(ad TEXT,tc İNTGER,vize İNTEGER,final İNTEGER,total İNTEGER)""")
ad =str(input("Öğrenci Ad Soyad:"))
while (True):
  tc = (input("11 haneden oluşan kimlik numarası:"))
  hane = str(tc)
  if len(tc) < 11:
    print("11 haneli sayı olmalıdır.")
    continue
  elif len(tc) == 11:
    print("Karakter Sayısı Doğru")
    break

while True:
  vize = float(input("Öğrencinin Vize Notu:"))
  print("Öğrencinin Vize Notu:", vize)
  final = float(input("Öğrencinin Final Notu:"))
  print("Final Notu:", final)
  if final < 50:
    print("Bu dersten kaldınız.")
    break
  elif final > 50:
    print("Öğrencinin Final Notu:",final)
  total =(vize*0.4+final*0.6)
  print("Dersin Ortalaması:",total)
  if 93.00 < total <100.1:
    print("Harf Notu: AA-Katsayı:4.0-Geçti")
    break
  elif 83.66 < total <93.1:
    print("Harf Notu:AB-Katsayı:3.7-Geçti")
    break
  elif 76.66 < total <83.67:
    print("Harf Notu:BA-Katsayı: 3.3-Geçti")
    break
  elif 69.66 < total <76.77:
    print("Harf Notu:BB-Katsayı:3.0-Geçti")
    break
  elif 60.35 < total <69.67:
    print("Harf Notu: BC-Katsayı: 2.7-Geçti")
    break
  elif 56.60 < total <60.34:
    print("Harf Notu:CB-Katsayı:2.3-Geçti")
    break
  elif 53.32<total<56.61:
    print("Harf Notu:CC-Katsayı:2.0-Geçti")
    break
  elif 48.9 < total<53.33:
    print("Harf Notu:DC-Katsayı:1.5-Kaldı")
    break
  elif 44.9 < total< 49.0:
    print("Harf Notu:DD-Katsayı:1.0-Kaldı")
    break
  elif total <=44.99:
    print("Harf Notu:FF-Katsayı 0.0-Kaldı")
    break
bilgi = (ad,tc,vize,final,total)
def create_database(ad,tc,vize,final,total):
  con = sqlite3.connect("database.db")
  cursor = con.cursor()
  kayit_no = 1
  cursor.execute("INSERT INTO bilgi VALUES(?,?,?,?,?,?)",(ad,tc,vize,final,total,kayit_no,))
  con.commit()

Arkadaşlar bir öğrenci bilgi sistemi tarzında basit bir program yazıyorum.Sqlite ile bir veritabanına öğrencileri kaydetmek istiyorum.Neler yapmalıyım? Zaten çıktıyı terminalden alıcam,tavsiyelerini bekliyor ve teşekkür ediyorum.

Önce gönderiniz düzenleyin.

Soruyu tam anlamadım zaten istediğiniz programı yazmış görünüyorsunuz. Eğer “bunun üstüne neler katabilirim?” gibi bir şeyi kastettiyseniz:

 • Bir kriter bazlı (numara vb) öğrenci arama
 • Bir öğrencinin bilgilerini değiştirme (numara, vize vb)
 • Tabloya “büt” sütunu ekleyebilirsiniz. Her öğrenci için başta boş atanır. Eğer öğrenci için büt bilgisi girilmek isteniyorsa girilebilir.

Şuanlık aklıma gelenler bunlar.

1 Beğeni