Pytube uygulama hatası

Merhabalar,
ben pytube kullanarak şöyle bir program yazdım:


from pytube import YouTube

yt = 0

while True:
  val = input('>>>')
  if val == "video --input --url":
    yts = input("url >>>")
    yt = YouTube(yts)
  if val == "video --title":
    if yt != 0:
      print(f"Video Title: {yt.title}")

  if val == "video --author":
    if yt != 0:
      print(f"Video Author: {yt.author}")

  if val == "video --thumbnail":
    if yt != 0:
      print(f"Thumbnail Picture: {yt.thumbnail_url}")

  if val == "video --length":
    if yt != 0:
      print(f"Video length: {yt.length}")

  if val == "video --rating":
    if yt != 0:
      print(f"Video Rating: {yt.rating}")

  if val == "video --views":
    if yt != 0:
      print(f"Video Views: {yt.views}")

  if val == "video --title":
    if yt != 0:
      print(f"""Video Description: 
{yt.description}""")
  
  if val == "video --download":
    if yt != 0:
      stream = yt.streams.filter(progressive=True).first()
      stream.download()
  if val == "video --subtitle":
    if yt != 0:
      for i in yt.captions:
        print(i)
      lg = input("language >>>")
      caption = yt.captions[lg]
      cc = caption.generate_srt_captions()

      print(cc)


Fakat şöyle bir hata verdi


>>>video --input --url
url >>>https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\****\Desktop\*****\yazılım\py\uygulama\yt\yt.py", line 9, in 
  yt = YouTube(yts)
 File "C:\Users\****\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\pytube\__main__.py", line 91, in __init__
  self.prefetch()
 File "C:\Users\****\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\pytube\__main__.py", line 183, in prefetch
  self.js_url = extract.js_url(self.watch_html)
 File "C:\Users\****\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\pytube\extract.py", line 143, in js_url
  base_js = get_ytplayer_config(html)["assets"]["js"]
 File "C:\Users\****\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\pytube\extract.py", line 202, in get_ytplayer_config
  raise RegexMatchError(caller="get_ytplayer_config", pattern="config_patterns")
pytube.exceptions.RegexMatchError: get_ytplayer_config: could not find match for config_patterns

Hata ayıklama yaptım düzgün ama bbu hatayı verdi sebebi nedir ? (pip ile pytube yi içe aktardım).

bence bu kod hata vermez sonsuz döngüde kalır.
if yapısı ve döngü yapınız hatalı olmuş

Programın sürekli çalışması için yapılmış bir döngü.

Bu kısmın görevi nedir ?
Hata büyük ihtimal burdan kaynaklı.

O kısım youtube videosunun url sinin uygulamaya verildiği kısım.